دانلود آموزش تصویری نکته های اسپیکینگ آیلتس
 • IELTS Speaking Part 2: describe a garden

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه ای از سوالات بخش دوم اسپیکینگ به همراه پاسخ Describe a beautiful garden that you like. You ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 1: home town

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه ای از سوالات بخش اول آزمون اسپیکینگ همراه با پاسخ Here are some part 1 questions and answer ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نحوه ی پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد تفاوت گذشته و حال می باشند. In part 3 of IELTS speaking, yo ...

  اشاره: نحوه ی پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد تفاوت گذشته و حال می باشند. In part 3 of IELTS speaking, you might be asked to compare the past with the present. The examiner will be listening to your u ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking: add detail

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این قسمت با نحوه جواب طولانی دادن به سوالات آشنا خواهید شد. Many students worry too much about ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نک ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نکاتی در رابطه با تمرین اسپیکینگ در منزل Here are some steps that you could follow when practisin ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 1: communication topic

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه ای از بخش اول آزمون اسپیکینگ به همراه پاسخ Here are some more examples for IELTS speaking p ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: TV channel

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: ای ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: این قسمت در مورد موضوع کانال تلویزیونی در آزمون اسپیکینگ می باشد که همراه با پاسخ برایتان آماده ش ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: describe a vehicle

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: ای ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: این قسمت در مورد موضوع وسیله نقلیه در بخش دوم آزمون اسپیکینگ می باشد. Describe a vehicle you woul ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: old building description

  اشاره: نمونه ای از بخش دوم آزمون اسپیکینگ همراه با پاسخ Describe an old building that you like. You shoul ...

  اشاره: نمونه ای از بخش دوم آزمون اسپیکینگ همراه با پاسخ Describe an old building that you like. You should say: where it is what it is used for and why you like it.  Can you spot some of the vocabular ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking: describe a piece of furniture

  اشاره: این نمونه آزمون در مورد موضوع مبلمان در بخش دوم می باشد که پاسخ آن نیز برایتان آمده است. Here are ...

  اشاره: این نمونه آزمون در مورد موضوع مبلمان در بخش دوم می باشد که پاسخ آن نیز برایتان آمده است. Here are some ideas for last weeks question: 1- Im going to talk about my favourite chair. Its a big, le ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link