اصول مقاله نویسی به انگلیسی
  • نوشتن یک مقاله به زبان انگلیسی

    راهنمای دانشجویان: نوشتن یک مقاله به زبان انگلیسی برای نوشتن یک مقاله به زبان انگلیسی می بایست 3 مرحله را ...

    راهنمای دانشجویان: نوشتن یک مقاله به زبان انگلیسی برای نوشتن یک مقاله به زبان انگلیسی می بایست 3 مرحله را در نظر داشته باشید: مقدمه ، متن اصلی و نتیجه گیری . ساختار مقاله های قدیمی متشکل از 5 پاراگراف ...

    بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link