اسم های اشاره در انگلیسی
  • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع صفات اشاره (This, That, These, Those) در این بخش با صفات اشاره ی This, ...

    آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع صفات اشاره (This, That, These, Those) در این بخش با صفات اشاره ی This, That, These, Those آشنا خواهید شد.صفات اشاره جایگزین اسامی ای که قبلا نام برده ایم می شوند. Thi ...

    بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link