آموزش مهارت ریدینگ آیلتس IELTS Reading Practice
 • 6 راهکار ویژه برای بهبود مهارت خواندن Reading

  اشاره: در این قسمت 6 راهکار کاملا تخصصی برای بهبود مهارت های ریدینگ برایتان آورده ایم. How can you improv ...

  اشاره: در این قسمت 6 راهکار کاملا تخصصی برای بهبود مهارت های ریدینگ برایتان آورده ایم. How can you improve your reading? Here are 6 tips: If you want to improve your reading, the first thing to do is ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: در این بخش مهمترین لغات آیلتس که در آزمون ریدینگ به کار می رود را برایتان آورده ایم. If you want t ...

  اشاره: در این بخش مهمترین لغات آیلتس که در آزمون ریدینگ به کار می رود را برایتان آورده ایم. If you want to improve your IELTS reading score, the most important thing to work on is your knowledge of vo ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: easy examples of T,F,NG

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت تکنیک های بسار مهمی ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت تکنیک های بسار مهمی را در ارتباط با آزمون ریدینگ آیلتس برایتان آورده ایم. To demonstrate the difference between an ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: more keywords

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت نمونه ای از لغات کل ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت نمونه ای از لغات کلیدی در ریدینگ جنرال را برایتان آورده ایم. در این جدول یکسری از لغات بسیار مهم و کلیدی در کتاب 9 ...

  بیشتر بخوانید
 • نکات خواندنی از بخش Reading امتحان IELTS

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: قبل از اینکه در امتحان آیلتس شر ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: قبل از اینکه در امتحان آیلتس شرکت کنید بدانید که : 1.هر چقدر می توانید متن های انگلیسی بخوانید. 2.یک دفتر چه یادادشت برای نگه ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: choose the title

  اشاره: در اين قسمت يكي از مهمترين سوالات بخش ريدينگ را برايتان آورده ايم. شما در اين بخش ابتدا پاراگراف ر ...

  اشاره: در اين قسمت يكي از مهمترين سوالات بخش ريدينگ را برايتان آورده ايم. شما در اين بخش ابتدا پاراگراف را خوانده و سپس عنوان مناسب آنرا انتخاب ميكنيد. Read the following passage, and choose the best ...

  بیشتر بخوانید
 • انواع تکالیف Reading

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش با انواع سوالات ریدی ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش با انواع سوالات ریدینگ در آزمون آیلتس آشنا خواهید شد. و همچنین دستورالعمل هر کدام نیز مختصر توضیح داده شده است. تکا ...

  بیشتر بخوانید
 • نکات مهم Reading برای بخش آکادمیک

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت به بررسی برخی تکنیک ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت به بررسی برخی تکنیک های ریدینگ در آزمون آکادمیک آیلتس می پردازیم. همان طور که قبلا اشاره کردیم , بخش آکادمیک آزمون ...

  بیشتر بخوانید
 • چگونه هوشمندانه تمرین کنیم؟

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت به شما آموزش می دهی ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت به شما آموزش می دهیم که چگونه با تمرین هوشمندانه بتوانید نمره بالا در آزمون ریدینگ به دست آورید. آزمون آیلتس نزدیک ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading is a vocabulary test

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نکاتی مهم در مورد آزمون ریدینگ ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نکاتی مهم در مورد آزمون ریدینگ آیلتس. در این بخش خواهید دانست که لغت ارزش بالایی در آزمون ریدینگ دارد و اگر لغات آکادمیک بیشتر ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link