آموزش تصویری نکات ریدینگ آیلتس
 • IELTS Reading: recent vocabulary

    اشاره: در این قسمت یکسری لغات مترادف در آزمون ریدینگ آیلتس را برایتان آورده ایم. Heres another key ...

    اشاره: در این قسمت یکسری لغات مترادف در آزمون ریدینگ آیلتس را برایتان آورده ایم. Heres another keyword table with some of the vocabulary from recent lessons here on the blog. Its always useful ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: true, false, not given

    اشاره: نمونه تست کوتاه ریدینگ در مورد true. false , not given Read the following paragraph about ' ...

    اشاره: نمونه تست کوتاه ریدینگ در مورد true. false , not given Read the following paragraph about 'minority languages'. Minority languages are occasionally marginalised within nations for a numb ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: match the names

    اشاره: در این بخش نمونه سوالی از ریدینگ در مورد پیدا کردن اسم خاص در متن را برایتان آورده ایم. Rea ...

    اشاره: در این بخش نمونه سوالی از ریدینگ در مورد پیدا کردن اسم خاص در متن را برایتان آورده ایم. Read the following passage about the meaning of 'genius'. A genius is a person who displays except ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading Sample)Academic)

  اشاره: در این قسمت نمونه ای از آزمون ریدینگ آیلتس را برایتان آورده ایم. Is Science Dangerous? Wolpert, Le ...

  اشاره: در این قسمت نمونه ای از آزمون ریدینگ آیلتس را برایتان آورده ایم. Is Science Dangerous? Wolpert, Lewis. "Is science dangerous?." Journal of molecular biology 319.4 (2002): 969-972. The idea that ...

  بیشتر بخوانید
 • 6 راهکار ویژه برای بهبود مهارت خواندن Reading

  اشاره: در این قسمت 6 راهکار کاملا تخصصی برای بهبود مهارت های ریدینگ برایتان آورده ایم. How can you improv ...

  اشاره: در این قسمت 6 راهکار کاملا تخصصی برای بهبود مهارت های ریدینگ برایتان آورده ایم. How can you improve your reading? Here are 6 tips: If you want to improve your reading, the first thing to do is ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: در این بخش مهمترین لغات آیلتس که در آزمون ریدینگ به کار می رود را برایتان آورده ایم. If you want t ...

  اشاره: در این بخش مهمترین لغات آیلتس که در آزمون ریدینگ به کار می رود را برایتان آورده ایم. If you want to improve your IELTS reading score, the most important thing to work on is your knowledge of vo ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: easy examples of T,F,NG

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت تکنیک های بسار مهمی ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت تکنیک های بسار مهمی را در ارتباط با آزمون ریدینگ آیلتس برایتان آورده ایم. To demonstrate the difference between an ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: more keywords

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت نمونه ای از لغات کل ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت نمونه ای از لغات کلیدی در ریدینگ جنرال را برایتان آورده ایم. در این جدول یکسری از لغات بسیار مهم و کلیدی در کتاب 9 ...

  بیشتر بخوانید
 • نکات خواندنی از بخش Reading امتحان IELTS

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: قبل از اینکه در امتحان آیلتس شر ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: قبل از اینکه در امتحان آیلتس شرکت کنید بدانید که : 1.هر چقدر می توانید متن های انگلیسی بخوانید. 2.یک دفتر چه یادادشت برای نگه ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Reading: choose the title

  اشاره: در اين قسمت يكي از مهمترين سوالات بخش ريدينگ را برايتان آورده ايم. شما در اين بخش ابتدا پاراگراف ر ...

  اشاره: در اين قسمت يكي از مهمترين سوالات بخش ريدينگ را برايتان آورده ايم. شما در اين بخش ابتدا پاراگراف را خوانده و سپس عنوان مناسب آنرا انتخاب ميكنيد. Read the following passage, and choose the best ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link