Returning Books Late 1

Returning Books Late 1

اشاره:

نمونه مکالمه در مورد بازگرداندن کتاب به کتابخانه البته با دیرکرد

A: How may I help you?

B: I need to return these books.

A: Give them here.

B: Here they are.

A: It appears these books are two weeks late.

B: I forgot they were due.

A: You do realize you are going to have to pay late fees, right?

B: How much is the late fee?

A: The late fee is 25 cents a day.

B: So I have to pay 25 cents for each day the books are late?

A: It’s 25 cents for each book.

B: That’s a lot of money.

Download: returning book 1.MP3
Size: 228 kb

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link