Reading 40. A Fast Driver

Reading 40. A Fast Driver

اشاره:

نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی که زمان حال ساده را به شما آموزش می دهد.

Brian has a fast car. He drives his car fast. He never gets a ticket. His car is too fast for the

police. They chase him, but they can’t catch him. Brian always escapes from the police. The

police want to catch him. But their cars are too slow. Brian’s car is very fast. He likes to drive

over 100 mph. When he sees the police, he waves to the police. The police turn on their sirens.

They turn on their red lights. They chase after Brian. Brian speeds up. He passes all the other

cars on the road. He escapes from the police.

Download: A Fast Driver.mp3
Size: 529 kb

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link