IELTS Speaking: add detail

IELTS Speaking: add detail

استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان

اشاره:

در این قسمت با نحوه جواب طولانی دادن به سوالات آشنا خواهید شد.

Many students worry too much about grammar. For speaking parts 2 and 3, its more important to worry

about the quality of your answers. The best way to improve the quality of your answers is by adding

detail.

Example:

Describe your best friend. Say when you met him/her.

Short answer about when we met:

I met my best friend at school when I was 11 years old.

Detailed answer about when we met:

I met my best friend at school when I was 11 years old, so weve known each other for … years. I

remember we sat next to each other in my first science lesson at secondary school, and we had to

work together to do an experiment. We got on straight away, and weve been friends ever since.

Notice that by adding more information Ive also used more/better vocabulary and grammar.

 

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link