آموزش مکالمه زبان انگلیسی

دپارتمان مکالمه زبان انگلیسی سرزمین زبان

آموزش زبان انگلیسی

Slide background
Slide background
Slide background
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 35

  عصرونه امروز ما در سرزمین زبان اصطلاحات مربوط به خراب کردن کارها و شکست خوردن می باشد. در درس های قبل سه درس را به موضوع موفق بودن اختصاص دادیم و در این د ...

 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 34

  عصرونه امروز ما در سرزمین زبان اصطلاحات مربوط به خراب کردن کارها و شکست خوردن می باشد. در درس های قبل سه درس را به موضوع موفق بودن اختصاص دادیم و در این د ...

 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 33

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است.این درس بخش سوم از اصطلاحات مربوط به موفق بودن در انجام کارها می باشد که به دل ...

 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 32

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است.این درس بخش دوم از اصطلاحات مربوط به موفق بودن در انجام کارها می باشد که به دل ...

آموزش تصویری زبان انگلیسی توسط مدرس انگلستان

آموزش تصویری زبان انگلیسی در محل کار

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link