آموزش Speaking
 • IELTS Speaking: describe a piece of furniture

  اشاره: این نمونه آزمون در مورد موضوع مبلمان در بخش دوم می باشد که پاسخ آن نیز برایتان آمده است. Here are ...

  اشاره: این نمونه آزمون در مورد موضوع مبلمان در بخش دوم می باشد که پاسخ آن نیز برایتان آمده است. Here are some ideas for last weeks question: 1- Im going to talk about my favourite chair. Its a big, le ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 1: clothes

  اشاره: این بخش از اسپیکینگ در مورد لباس می باشد که نمونه پاسخ آن نیز آورده شده است/ 1. Are clothes and cl ...

  اشاره: این بخش از اسپیکینگ در مورد لباس می باشد که نمونه پاسخ آن نیز آورده شده است/ 1. Are clothes and clothing fashions important to you? (Why/Why not?) No, clothes and fashions are not really import ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 1: musical instruments

  اشاره: این قسمت در مورد موضوع موسیقی می باشد که نمونه جواب آن نیز برایتان آمده است. or IELTS speaking par ...

  اشاره: این قسمت در مورد موضوع موسیقی می باشد که نمونه جواب آن نیز برایتان آمده است. or IELTS speaking part 1, remember to give short, simple answers. Answer the question with a full sentence and give ...

  بیشتر بخوانید
 • برنامه ریزی روزانه ی مطالعه و آمادگی برای آزمون آیلتس

  برنامه ریزی روزانه ی مطالعه و آمادگی برای آزمون آیلتس ما در این برنامه ریزی برای آیلتس به شما زبان آموزان ...

  برنامه ریزی روزانه ی مطالعه و آمادگی برای آزمون آیلتس ما در این برنامه ریزی برای آیلتس به شما زبان آموزان ، یک نمونه از برنامه ریزی روزانه ی مطالعه و آمادگی برای آزمون آیلتس را برنامه ریزی کرده ایم . ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking : Test 6

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان 5 از آزمون Speaking همراه با پاسخ Good afternoon. Could I h ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان 5 از آزمون Speaking همراه با پاسخ Good afternoon. Could I have your full name please?   Good afternoon. My full name is Luo Xiaojing; that is my Chinese n ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking : Test 5

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان 5 از آزمون Speaking همراه با پاسخ Good Afternoon. My name i ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان 5 از آزمون Speaking همراه با پاسخ Good Afternoon. My name is Darrell. Could you tell me your full name please?   My name is Shi-in Lee. And what should I ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking : Test 4

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان 4 از آزمون Speaking همراه با پاسخ Good afternoon. My name i ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان 4 از آزمون Speaking همراه با پاسخ Good afternoon. My name is Deborah. Could you tell me your full name please?   My full name is Pilar Montesdeoca. May I ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking : Test 3

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان کامل 3 از امتحان Speaking Good afternoon, my name is Renee. ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان کامل 3 از امتحان Speaking Good afternoon, my name is Renee. Could you tell me your full name please?   My full name is ah Jahan Verki. Can I check your id ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking : Test 2

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان کامل 2 از امتحان Speaking همراه با پاسخ Good afternoon, my ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه امتحان کامل 2 از امتحان Speaking همراه با پاسخ Good afternoon, my name is Anna. Could you tell me your full name please?   Roberto Rossi. What should I call you? ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking : Test 1

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه کامل امتحان Speaking در هر سه بخش همراه با پاسخ Good afternoon, my ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: نمونه کامل امتحان Speaking در هر سه بخش همراه با پاسخ Good afternoon, my name is Renee. Could you tell me your full name please?   My full name is ah Jahan Verki. Can ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link