آموزش Speaking
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: ای ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: این مقاله در مورد مهمترین تکنیک های اسپیکینگ آیلتس می باشد که مطالعه آن می تواند بسیاری از مشکلات ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: describe a garden

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه ای از سوالات بخش دوم اسپیکینگ به همراه پاسخ Describe a beautiful garden that you like. You ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 1: home town

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه ای از سوالات بخش اول آزمون اسپیکینگ همراه با پاسخ Here are some part 1 questions and answer ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نحوه ی پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد تفاوت گذشته و حال می باشند. In part 3 of IELTS speaking, yo ...

  اشاره: نحوه ی پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد تفاوت گذشته و حال می باشند. In part 3 of IELTS speaking, you might be asked to compare the past with the present. The examiner will be listening to your u ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking: add detail

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این قسمت با نحوه جواب طولانی دادن به سوالات آشنا خواهید شد. Many students worry too much about ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نک ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نکاتی در رابطه با تمرین اسپیکینگ در منزل Here are some steps that you could follow when practisin ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 1: communication topic

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه ای از بخش اول آزمون اسپیکینگ به همراه پاسخ Here are some more examples for IELTS speaking p ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: TV channel

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: ای ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: این قسمت در مورد موضوع کانال تلویزیونی در آزمون اسپیکینگ می باشد که همراه با پاسخ برایتان آماده ش ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: describe a vehicle

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: ای ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: این قسمت در مورد موضوع وسیله نقلیه در بخش دوم آزمون اسپیکینگ می باشد. Describe a vehicle you woul ...

  بیشتر بخوانید
 • IELTS Speaking Part 2: old building description

  اشاره: نمونه ای از بخش دوم آزمون اسپیکینگ همراه با پاسخ Describe an old building that you like. You shoul ...

  اشاره: نمونه ای از بخش دوم آزمون اسپیکینگ همراه با پاسخ Describe an old building that you like. You should say: where it is what it is used for and why you like it.  Can you spot some of the vocabular ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link