آموزش Reading
 • Reading 82. Red, White and Blue اشاره: نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی زبان انگلیسی به همراه تقویت مهارت شنی ...

  Reading 82. Red, White and Blue اشاره: نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی زبان انگلیسی به همراه تقویت مهارت شنیداری Tracy looked at the flag. The flag is red, white, and blue. It has 50 white stars. The whi ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 79. Red Rubber Ball اشاره: در این نمونه ریدینگ زمان گذشته ساده به همراه متن و در قالب داستان کوتا ...

  Reading 79. Red Rubber Ball اشاره: در این نمونه ریدینگ زمان گذشته ساده به همراه متن و در قالب داستان کوتاه به شما آموزش داده می شود. همچنین می توانید با گوش دادن به فایل صوتی مهارت لیسنینگ خود را افزا ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 80. His New Book اشاره: نمونه ریدینگ در مورد گرامر زمان گذشته ساده به همراه فایل صوتی برای تقویت ...

  Reading 80. His New Book اشاره: نمونه ریدینگ در مورد گرامر زمان گذشته ساده به همراه فایل صوتی برای تقویت مهارت لیسنینگ Louis got a new book. The book was about animals. Louis loved animals. The book h ...

  بیشتر بخوانید
 • Inviting a Friend to a Birthday Party 2 اشاره: مکالمه ای دیگر در مورد دعوت کردن دوستان به مهمانی A: Rober ...

  Inviting a Friend to a Birthday Party 2 اشاره: مکالمه ای دیگر در مورد دعوت کردن دوستان به مهمانی A: Robert, do you have plans for the weekend? B: I have nothing definite planned. A: Saturday is Mary's ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 80. Lulu`s Letter اشاره: این داستان کوتاه مخصوص زبان آموزانی است که در سطح مبتدی بوده و قصد تقویت ...

  Reading 80. Lulu`s Letter اشاره: این داستان کوتاه مخصوص زبان آموزانی است که در سطح مبتدی بوده و قصد تقویت مهارت ریدینگ و لیسنینگ خود را دارند. Lulu's mom gave Lulu a pencil. It was a yellow pencil. It ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 82. Chicken Soup اشاره: نمونه ریدینگ بسیار عالی در سطح مبتدی برای زبان آموزانی که قصد تقویت مهارت ...

  Reading 82. Chicken Soup اشاره: نمونه ریدینگ بسیار عالی در سطح مبتدی برای زبان آموزانی که قصد تقویت مهارت ریدینگ و لیسنینگ خود را دارند. William looked at his bowl of soup. It was chicken soup. There ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 69. A Farmer اشاره: نمونه ریدینگ برای کسانیکه در سطح مبتدی زبان انگلیسی قرار دارند. A farmer owns ...

  Reading 69. A Farmer اشاره: نمونه ریدینگ برای کسانیکه در سطح مبتدی زبان انگلیسی قرار دارند. A farmer owns a lot of land. He grows food on that land. He grows the food from seeds. He plants seeds into ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 70. A Piece of Paper اشاره: ریدینگ مبتدی برای کسانیکه می خواهند مهارت خواندن خود را به همراه فایل ...

  Reading 70. A Piece of Paper اشاره: ریدینگ مبتدی برای کسانیکه می خواهند مهارت خواندن خود را به همراه فایل صوتی تقویت کنند Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. He ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 71. Try to Sleep اشاره: نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی زبان انگلیسی به همراه فایل صوتی برای تقویت م ...

  Reading 71. Try to Sleep اشاره: نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی زبان انگلیسی به همراه فایل صوتی برای تقویت مهارت شنیداری و تلفظ Norma went to bed. It was eleven o'clock. She turned out the light. She lay ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 72. A New Name اشاره: در این بخش نمونه ای دیگر از ریدینگ مبتدی برایتان آورده شده است که زمان گذشت ...

  Reading 72. A New Name اشاره: در این بخش نمونه ای دیگر از ریدینگ مبتدی برایتان آورده شده است که زمان گذشته ساده را به شما آموزش می دهد. Herman didn't like his first name. He had never liked it. He wan ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link