آموزش Writing
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش قصد داریم نمونه ای ا ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش قصد داریم نمونه ای از رایتینگ بخش دوم آکادمیک را برای شما آموزش دهیم. You should spend about 40 minutes on this tas ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: در این بخش نکته بسیار مهمی از بخش دوم آزمون رایتینگ را برایتان آورده ایم. The following question a ...

  اشاره: در این بخش نکته بسیار مهمی از بخش دوم آزمون رایتینگ را برایتان آورده ایم. The following question asks for your opinion. You can either have a strong opinion or a more balanced opinion, but you ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نحوه نوشتن رایتینگ بخش دوم موضو ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نحوه نوشتن رایتینگ بخش دوم موضوع agree/disagree با این هدف که بخواهید نظر متعادلی داشته باشید و ایده خود را قاطعانه بیان نکنید ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ بخش دوم در مورد م ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ بخش دوم در مورد موضوع توریست Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical at ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با نحوه نوشتن مقدمه و نتیجه گیری در رایتینگ Task 2 آشنا خواهید شد. In the developed wo ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با نحوه نوشتن plan در رایتینگ و نگارش آن آشنا خواهید شد. Let's try writing a full para ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه از رایتینگ Task 2 در حد نمره 9 In the developed world, average life expectancy is increasin ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با موضوعی دیگر از سری موضوعات رایتینگ آیلتس و نیز ایده های نوشتاری آن آشنا خواهید شد. ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با نمونه ای از رایتینگ آیلتس در حد نمره 9 آشنا خواهید شد. موضوع آن در مورد موسیقی است. ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با دو نمونه از مهمترین موضوعات رایتینگ آیلتس آشنا خواهید شد. For 'agree or disagree' e ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link