آموزش Writing
 • اشاره: گنجینه ای از مهمترین موضوعات برای رایتینگ آیلتس در آکادمیک و جنرال در این قسمت تلاش کردیم تا موضوع ...

  اشاره: گنجینه ای از مهمترین موضوعات برای رایتینگ آیلتس در آکادمیک و جنرال در این قسمت تلاش کردیم تا موضوعات بسیار مهم در رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال را برایتان فراهم کنیم. این سوالات در واقع جز مهمت ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش قصد داریم نمونه ای ا ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش قصد داریم نمونه ای از رایتینگ بخش دوم آکادمیک را برای شما آموزش دهیم. You should spend about 40 minutes on this tas ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: در این بخش نکته بسیار مهمی از بخش دوم آزمون رایتینگ را برایتان آورده ایم. The following question a ...

  اشاره: در این بخش نکته بسیار مهمی از بخش دوم آزمون رایتینگ را برایتان آورده ایم. The following question asks for your opinion. You can either have a strong opinion or a more balanced opinion, but you ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نحوه نوشتن رایتینگ بخش دوم موضو ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نحوه نوشتن رایتینگ بخش دوم موضوع agree/disagree با این هدف که بخواهید نظر متعادلی داشته باشید و ایده خود را قاطعانه بیان نکنید ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ بخش دوم در مورد م ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ بخش دوم در مورد موضوع توریست Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical at ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با نحوه نوشتن مقدمه و نتیجه گیری در رایتینگ Task 2 آشنا خواهید شد. In the developed wo ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با نحوه نوشتن plan در رایتینگ و نگارش آن آشنا خواهید شد. Let's try writing a full para ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نم ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: نمونه از رایتینگ Task 2 در حد نمره 9 In the developed world, average life expectancy is increasin ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با موضوعی دیگر از سری موضوعات رایتینگ آیلتس و نیز ایده های نوشتاری آن آشنا خواهید شد. ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این بخش با نمونه ای از رایتینگ آیلتس در حد نمره 9 آشنا خواهید شد. موضوع آن در مورد موسیقی است. ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link