آموزش Writing
 • اشاره: نمونه ای از پاراگراف اول در مورد مقالاتی که هر دو دیدگاه را تایید میکند. If you want to mention bo ...

  اشاره: نمونه ای از پاراگراف اول در مورد مقالاتی که هر دو دیدگاه را تایید میکند. If you want to mention both sides of the argument for an "agree or disagree" question, try including a while sentence in ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت موضوعی از رایتینگ ب ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت موضوعی از رایتینگ بخش دوم برایتان آورده شده است و شما با نحوه ایده پردازی در مورد آن آشنا خواهید شد. Last week I m ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این رایتینگ به موضوع جامعه م ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این رایتینگ به موضوع جامعه مصرفی (Consumer Society) پرداخته ایم. در این رایتینگ سعی کرده ایم بخشی از موضوع Consumer Society ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت توضیحات بسیار مهم د ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت توضیحات بسیار مهم در مورد نوشتن رایتینگ به شما ارائه می دهیم تا بتوانید با مهارت رایتینگ بیشتر آشنا شوید. تقريباً ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این مقاله قصد داریم توضیح مخ ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این مقاله قصد داریم توضیح مختصری در مورد آزمون رایتینگ آیلتس دهیم. همیشه آزمون آیلتس و به خصوص بخش نگارش آن از دغدغه های اس ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت یک توضیح بسیار مهم ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت یک توضیح بسیار مهم در مورد نحوه نوشتن Conclusion در رایتینگ بخش دوم برایتان آورده ایم. When writing a conclusion f ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش دوم به همراه جواب آن در حد نمره 9 Heres an essay that I wrote with ...

  اشاره: نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش دوم به همراه جواب آن در حد نمره 9 Heres an essay that I wrote with my students using the ideas and the advice about organisation in last weeks "IELTS Writing Tas ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه رایتینگ بخش دوم آیلتس در مورد موضوع مدارس غیر انتفاعی Families who send their children to pr ...

  اشاره: نمونه رایتینگ بخش دوم آیلتس در مورد موضوع مدارس غیر انتفاعی Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To w ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: در این قسمت به بررسی یک جمله مهم در آزمون رایتینگ بخش دوم می پردازیم. A student asked me which sen ...

  اشاره: در این قسمت به بررسی یک جمله مهم در آزمون رایتینگ بخش دوم می پردازیم. A student asked me which sentence I prefer from these two: There is an array of reasons for the proliferation of high amoun ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش یکسری از عبارات مفید ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این بخش یکسری از عبارات مفید برای استفاده در آزمون رایتینگ را برایتان آورده ایم. در آزمون رایتینگ آیلتس، داوطلب بایستی بتوا ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link