آموزش لغت
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: Small Talk – Interactive Practice یادگیری مکالمات کوتاه برای برقراری ارت ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: Small Talk – Interactive Practice یادگیری مکالمات کوتاه برای برقراری ارتباط با دیگران و پیشرفت در مکالمه انگلیسی می تواند مفید باشد مکالمان کوتاه موضوعات مختلفی را در ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد رفیعی اشاره: مکالمه در مورد فیلم در زیر نمونه هایی از مکالمات در مورد فیلم آورده شده است   ...

  استاد رفیعی اشاره: مکالمه در مورد فیلم در زیر نمونه هایی از مکالمات در مورد فیلم آورده شده است     Person A: "Hey John, I’m going to see The Matrix with Peter and Brad. Do you wanna come?" P ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه مکاتبات اداری تجاری Here is a collecti ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه مکاتبات اداری تجاری Here is a collection of Top 20 Words in correspondence as listed below: 1  address  n. the place to which a lette ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه قرارداد های تجاری Here is a collection ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه قرارداد های تجاری Here is a collection of Top 20 Words in contracts as listed below: 1  agreement  n. an arrangement between two or m ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه روزنامه نگاری Here is a collection of ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه روزنامه نگاری Here is a collection of Top 20 Words in newspaper and journalism as listed below: 1  article  n. a text or piece of wri ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بازاریابی Here is a collection of Top ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بازاریابی Here is a collection of Top 20 Words in marketing as listed below: 1  brand  n. a particular make of product - to brand v. ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بیمه Here is a collection of Top 20 Wo ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بیمه Here is a collection of Top 20 Words in insurance as listed below: 1  actuary  n. a person who calculates risks for insurance co ...

  بیشتر بخوانید
 • در زمینه واردات و صادرات Here is a collection of Top 20 Words in import and export vocabulary as listed b ...

  در زمینه واردات و صادرات Here is a collection of Top 20 Words in import and export vocabulary as listed below: 1  bill of lading  n. list of goods and shipping instructions; waybill 2  c.&f. C ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه کار و استخدام Here is a collection of Top 20 Words in employment ...

  اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه کار و استخدام Here is a collection of Top 20 Words in employment as listed below: 1  bonus  n. additional pay given to employee as incentive or reward 2  curri ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه اعداد Here is a collection of Top 20 W ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه اعداد Here is a collection of Top 20 Words in numbers as listed below: 1  add  v. to put one number together with another [eg: 2 plus ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link