آموزش پیشرفته انگلیسی
 • صحبت کردن در مورد انواع فیلم انگلیسی

  صحبت کردن در مورد انواع فیلم انگلیسی در این بخش در مورد انواع فیلم انگلیسی صحبت می کنیم که برای توصیف فیل ...

  صحبت کردن در مورد انواع فیلم انگلیسی در این بخش در مورد انواع فیلم انگلیسی صحبت می کنیم که برای توصیف فیلم در مکالمات روزمره زبان انگلیسی استفاده می شود. صحبت کردن در مورد انواع فیلم انگلیسی یکی از مو ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: Small Talk – Interactive Practice یادگیری مکالمات کوتاه برای برقراری ارت ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: Small Talk – Interactive Practice یادگیری مکالمات کوتاه برای برقراری ارتباط با دیگران و پیشرفت در مکالمه انگلیسی می تواند مفید باشد مکالمان کوتاه موضوعات مختلفی را در ...

  بیشتر بخوانید
 • استاد رفیعی اشاره: مکالمه در مورد فیلم در زیر نمونه هایی از مکالمات در مورد فیلم آورده شده است   ...

  استاد رفیعی اشاره: مکالمه در مورد فیلم در زیر نمونه هایی از مکالمات در مورد فیلم آورده شده است     Person A: "Hey John, I’m going to see The Matrix with Peter and Brad. Do you wanna come?" P ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه مکاتبات اداری تجاری Here is a collecti ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه مکاتبات اداری تجاری Here is a collection of Top 20 Words in correspondence as listed below: 1  address  n. the place to which a lette ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه قرارداد های تجاری Here is a collection ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه قرارداد های تجاری Here is a collection of Top 20 Words in contracts as listed below: 1  agreement  n. an arrangement between two or m ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه روزنامه نگاری Here is a collection of ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه روزنامه نگاری Here is a collection of Top 20 Words in newspaper and journalism as listed below: 1  article  n. a text or piece of wri ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بازاریابی Here is a collection of Top ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بازاریابی Here is a collection of Top 20 Words in marketing as listed below: 1  brand  n. a particular make of product - to brand v. ...

  بیشتر بخوانید
 • نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بیمه Here is a collection of Top 20 Wo ...

  نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه بیمه Here is a collection of Top 20 Words in insurance as listed below: 1  actuary  n. a person who calculates risks for insurance co ...

  بیشتر بخوانید
 • در زمینه واردات و صادرات Here is a collection of Top 20 Words in import and export vocabulary as listed b ...

  در زمینه واردات و صادرات Here is a collection of Top 20 Words in import and export vocabulary as listed below: 1  bill of lading  n. list of goods and shipping instructions; waybill 2  c.&f. C ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه کار و استخدام Here is a collection of Top 20 Words in employment ...

  اشاره: مجموعه پرکاربردترین لغات در زمینه کار و استخدام Here is a collection of Top 20 Words in employment as listed below: 1  bonus  n. additional pay given to employee as incentive or reward 2  curri ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link