گرامر آزمون آیلتس : معرفی 7 قانون کلیدی گرامر آزمون آیلتس

گرامر آزمون آیلتس : معرفی 7 قانون کلیدی گرامر آزمون آیلتس

گرامر آزمون آیلتس : معرفی 7 قانون کلیدی گرامر انگلیسی

جزوه ی گرامر آزمون آیلتس + پی دی اف (PDF)

معرفی  7 قانون کلیدی گرامر انگلیسی که به شما کمک میکند امتیاز بالاتری در آزمون آیلتس بگیرید.

بدون شک  داشتن دانش گرامری قوی برای شرکت در آزمون آیلتس الزامی است.

گرامر آزمون آیلتس + پی دی اف (PDF)
گرامر آزمون آیلتس + پی دی اف (PDF)

 

ما در این مقاله  با معرفی برخی از مهم ترین قوانین گرامری به شما کمک می کنیم تا با اعتماد به نفس بالاتری در آزمون آیلتس شرکت کنید. هر یک از این قوانین با چندین تمرین کوتاه  و مثال همراه هستند. پس از انجام این تمرین ها  می توانید پاسخ صحیح را در پاسخنامه ی پایان مقاله چک کنید.

ممکن است از شنیدن این جمله تعجب کنید که در آزمون آیلتس ، گرامر به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار نمی گیرید. اما این را هم در نظر بگیرید که کاربرد درست گرامر زبان انگلیسی برای کسب امتیاز بالا در آزمون آیلتس امری الزامی است.

اگرچه هیچ قسمتی  از آیلتس به ارزیابی مستقیم “گرامر” اختصاص ندارد ، اما برای موفقیت در آزمون آیلتس می بایست گرامر را به درستی یاد بگیرید. گرامر به شما کمک می کند  تا در چهار مهارت اصلی; “ریدینگ”, “رایتینگ”, “لیسنینگ”  و “اسپیکینگ” پیشرفت کنید. به خصوص در  “اسپیکینگ” و “رایتینگ” این پیشرفت را به وضوح احساس می کنید زیرا در این دو مهارت نیاز است برای بیان ایده های خود به طور مستقیم از ساختار های گرامری استفاده  کنید. همچنین با یادگیری  گرامر درک بهتری از  مفاهیم زبانی چه در قسمت ” لیسنینگ” چه در ” رایتینگ” خواهید داشت ، زیرا با ساختارهای گرامری بیشتر آشنا می شوید. بهترین راه به منظور ارتقاء گرامر انگلیسی یادگیری تک به تک قوانین , مطالعه ی مثال ها,  مثال زدن و تکرار و تمرین فراوان تک تک قوانین است.

 

 

 

معرفی  7 قانون کلیدی گرامر انگلیسی که به شما کمک می کند امتیاز بالاتری در آزمون آیلتس بگیرید!

گرامر آزمون آیلتس : معرفی 7 قانون کلیدی گرامر آزمون آیلتس
گرامر آزمون آیلتس : معرفی 7 قانون کلیدی گرامر آزمون آیلتس

1.وجه ساده

ما از وجه ساده به منظور بیان فعالیت های کلی ، همیشگی و پیوسته استفاده می کنیم. در مثال زیر از زمان حال ساده به منظور بیان یک عادت همیشگی استفاده شده است:

I often read business magazine online.

مثال بالا به این نکته دلالت میکند که شما  اغلب و به طور پیوسته به صورت آنلاین مجله می خوانید.

ما از وجه استمراری برای بیان فعالیت های مستمر که درست لحظه ی صحبت کردن به وقوع می پیوندند استفاده می کنیم.

در مثال موجود از حال استمراری برای بیان فعالیتی که در لحظه ی صحبت کردن به وقوع می پیوندداستفاده می کنیم:

I am reading an interesting book.

به خاطر داشته باشید که این  قانون برای تمامی زمان ها از جمله گذشته ، حال و آینده کاربردی است. چناچه قصد دارید روی استمرار یک فعالیت تاکید داشته باشید از وجه استمراری و اگر بیشتر به نتیجه ی یک فعالیت علاقمندید ، از وجه ساده استفاده کنید.

اما وجه ساده چه کاربردی در آیلتس دارد؟

در بخش اول امتحان “اسپیکینگ” آزمون آیلتس لازم است به چندین سوال درباره ی خود پاسخ دهید. بنابراین بسته به شرایط می بایست  مطمئن شوید که از زمان درست و وجه صحیح ; ساده یا استمراری استفاده می کنید.اگر می خواهید درباره ی فعالیت های روزمره و عادت های خود صحبت کنید می بایست از زمان حال ساده استفاده کنید, اما چنانچه قصد دارید به فعالیت های موقتی که در لحظه ی صحبت کردن به وقوع می پیوندند اشاره کنید زمان استمراری را به کار ببرید.

همچنین ممکن است در بخش اول امتحان “رایتینگ” آزمون آیلتس برای توصیف انحنای نمودارها  و جدول ها  از این وجه استفاده کنید. به احتمال زیاد در این قسمت بیشتر از زمان گذشته ی ساده استفاده می کنید زیرا درباره ی رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند گزارش می نویسید.

مثال ها:

Between January and March, the profit rose by 10%.

They produced twice the amount of cars in June.

Hungary accounted for 10% of the students involved in the competition.

 

اکنون زمان آن است تا با استفاده از زمان و وجه درست جاهای خالی را پر کنید:

 

 1. I ___(exercise) every other day, but I ___(not like) going to sports competitions.
 2. The graphs ___(show) how the total number of students ___(change) in the past 5 years.
 3. I ___(do) an internship this spring, so I ___(not want) to take another job just yet.
 4. Alan ___(watch) a movie when I ___(arrive).

2.زمان ماضی ساده  و ماضی نقلی

هنگامی که  فعالیت های شما هیچ ارتباطی با زمان حال ندارند از زمان گذشته استفاده میکنیم. این فعالیت ها تنها به گذشته تعلق دارند بنابراین برای بیان آن ها  از  ماضی ساده استفاده می کنیم.

I ate my breakfast with Tony then we saw a movie.

فعالیت بالا در گذشته اتفاق افتاده  وهیچ ارتباطی با زمان حال ندارد , بنابراین برای بیان آن از ماضی ساده استفاده می کنیم. اما اگر فعالیتی که در گذشته اتفاق افتاد به نحوی در زمان حال تاثیر گذار باشد یا تا زمان حال ادامه  پیدا کند می بایست از ماضی نقلی استفاده کنیم.

I haven’t eaten breakfast yet, I’m starving.

مثال بالا ماضی نقلی است زیرا فعالیت در گذشته اتفاق افتاده اما تاثیری آن در زمان حال کاملا ملموس می باشد, به طوری که شخص هنوز گرسنه می باشد.

I haven’t been waiting here since 10 a.m.

مثال بالا نیز نمونه ای از ماضی نقلی است زیرا فعالیت در گذشته شروع شده است اما تا زمان حال ادامه یافته است, چرا که شخص هنوز منتظراست.

اما زمان ماضی ساده و نقلی چه کاربردی در آیلتس دارد؟

ممکن است در امتحان “اسپیکینگ” آزمون آیلتس مجبور باشید درباره ی رویدادهای زمان گذشته  صحبت کنید, پس  این نکته را درنظر بگیرید که آیا فعالیت مربوطه به زمان  حال مربوط است  و یا تاثیری روی آن دارد. معمولا  هنگام  “رایتینگ” مدت زمان بیشتری برای تصمیم گیری دارید در صورتی که در بخش “اسپیکینگ” اینگونه نیست , اما با تمرین این قانون می توانید سریع تر فکر کنید.

به جملات زیر نگاهی بیاندازید و از ماضی نقلی یا ماضی ساده استفاده کنید:

 1. I ___(start) studying for the IELTS exam two months ago but I still ___(not decide) whether to move to Australia.
 2. According to the bar chart, more women than men ___(take) the course last year.
 3. Entertainment ___(change) a lot since people ___(start) using the Internet every day.

3.ساختار مجهول

زمانی که قصد دارید کمی رسمی تر یا غیر شخصی تر به نظر برسید میتوانید از ساختا ر مجهول استفاده کنید.شما می توانید با استفاده از افعال  “To be” به علاوه ی “قسمت سوم” فعل یک ساختا ر مجهول داشته باشید.

مثال:

Almost 50% more courses were chosen in the second semester as compared to the first one.

More research needs to be done before choosing a certain supplier.

چرا ساختار مجهول در آزمون آیلتس مهم است؟

شما می توانید در هر دو  قسمت امتحان “رایتینگ” آزمون آیلتس از ساختار مجهول استفاده کنید, به ویژه زمانی که لازم است لحن رسمی تری داشته باشید.

هم اکنون با استفاده از لغات داخل پرانتز شکل صحیح ساختار مجهول را بنویسید. البته شما می توانید در گزارشات رسمی خود از مثال های زیر استفاده کنید:

 1. As can ___(see) from the figures, the number of first year students decreased dramatically in the last five years.
 2. As ___(show) in the diagram, there was a marked increase in the number of students driving their own cars to school.
 3. More language courses ___(choose) by students in the second semester.

4.افعال کمکی

شما می توانید برای بیان میزان اطمینان خود از یک موضوع از افعال کمکی استفاده کنید.

“Could”, “might”و “may”از جمله افعال کمکی هستند که می توانید از آن ها برای بیان احتمالات در آینده استفاده کنید.

این در حالی است که “might” معمولا از”may” درجه ی اطمینان کمتری دارد.

مثال ها:

We could be late if we stop for drinks now.

may want to spend my holiday in Europe, but everything depends on my partner.

We might want to move to a different class if the problem persists.

 

“Could have”, “might have” و “may have” برای بیان فعالیت های احتمالی در گذشته یا حال استفاده می شوند .

مثال ها:

They could have left hours ago.

It’s almost midnight in Spain, the plane might have landed by now.

may have mentioned your name to my colleague.

 

“Can”برای بیان ساختارها ی احتمالی کلی استفاده می شود , در حالی که “Could” شکل گذشته ی“can” با همان معنا می باشد.

مثال ها:

My boss can be very demanding at times.

Students can be difficult to motivate in evening classes.

My boss could be very demanding when I first got hired.

Students could be difficult to motivate when I was an inexperienced teacher.

 

. “Can’t”یا “cannot” برای بیان امکان ناپذیری استفاده می شود؟

مثال:

These conclusions can’t be right.

“Must” زمانی استفاده می شود که شما از درستی یک فعالیت مطمئن هستید و “must have” با همان معنی اما برای جملات گذشته کاربرد دارد:

مثال ها:

There must be a better explanation for why they haven’t arrived yet.

They must have changed their marketing strategy to afford such good prices.

چرا استفاده از افعال کمکی در آزمون آیلتس مهم است؟

ممکن است در بخش”ریدینگ” و “لیسنینگ” آزمون آیلتس با افعال کمکی روبه رو شوید  ,در صورتی که معنای آن ها را به درستی درک کنید شانس بیشتری برای پیدا کردن یا نوشتن پاسخ صحیح خواهید داشت. همچنین ممکن است در قسمت سوم امتحان “اسپیکینگ” زمانی که درحال شاخ و برگ دادن به ایده های خود هستید از این افعال استفاده کنید. افعال کمکی معمولا هنگام عمومیت بخشیدن و بحث پیرامون موضوعات انتزاعی تر  به منظور بیان  احتمالات استفاده می شوند.

هم اکنون جاهای خالی زیر را با استفاده از یکی از افعال کمکی بالا پر کنید:

 1. This ___(not be) your phone, I know you had a different ringtone.
 2. It ___(be) Donna at the door, she called to say she is sick.
 3. They ___(change) their plans, but they haven’t said anything to me.

5.حرف تعریف معرفه “the”

همانگونه که از اسمش مشخص است حرف تعریف معرفه ی “the” برای صحبت کردن درباره ی افراد یا موضوعاتی به کار میرود که برای شنونده شناخته شده می باشند و یا از قبل درباره ی آن ها صحبت شده است.

مثال ها:

Can you turn the TV on?

We are not going by car. The car is not big enough for all of us.

The gift they brought was a bit inappropriate.

I can’t open the door, as I don’t have the key.

 

همچنین حرف تعریف “the” با صفت ها برترین, اعداد ترتیبی و اسامی کشورهایی که حالت جمع دارند یا در ان ها از کلمات “republic” یا “kingdom” استفاده شده است به کار میرود.

مثال ها:

This is the best movie I’ve seen in a while. (برترین)

This is the second time I’ve met him today. (اعداد ترتیبی)

The Czech Republic is one of my favorite country in Europe.

(اسامی کشورهایی که حالت جمع دارند یا در ان ها از کلمات “republic” یا “kingdom” استفاده شده است)

 

چرا استفاده از حرف تعریف “the” در آزمون آیلتس مهم است؟

در پایان امتحان “رایتینگ” آزمون آیلتس چند دقیقه را صرف تصحیح نکات گرامری کنید. اگر هنوز هم شک دارید که آیا از حرف تعریف “the” به درستی استفاده  می کنید یا خیر,سعی کنید ابتدا با “رایتینگ” شروع به تمرین کنید و سپس به دنبال “اسپیکینگ” بروید زیرا در “رایتینگ” فرصت بیشتری برای استفاده ی درست از حرف تعریف “the” دارید. اگر  بتوانید تشخیص دهید که شخص یا موضوعی شناخته نشده است حذف کردن حرف تعریف  “the” در نوشته های شما کار راحتی است.

هم اکنون می توانید با انجام تمرین ها ی زیر تصمیم بگیرید که  کجاها از حرف تعریف“the” استفاده کنید:

 1. I don’t like ___ romantic comedies, I prefer ___ thrillers, but I like ___ one you suggested last week.
 2. Moving to ___ United States was a big decision, but not ___ best they took.
 3. ___ employees don’t like it when their bonuses are being cut.

6 . صفات برتر

برای توصیف افراد و اشیاء می بایست تا جایی که  می توانید از صفات مختلف استفاده کنید زیرا کاربرد صفات نشان می دهد که داوطلب دامنه ی لغت گسترده ای دارد. بسته به شرایط ممکن است لازم باشد با استفاده از صفات برتر یا برترین به مقایسه بپردازید. برای مقایسه ی صفت ها قوانین زیر را به خاطر بسپارید:

.  ساختار برتر و برترین بیشتر صفت های تک هجایی در آخر “-er” یا “-est”  می گیرند:

مثال ها:

My plan is safer than yours.

This is the safest plan of them all.

 

. صفت های دو هجایی در پایان هم “-er” و “-est” و هم “more “ و “the most”  می گیرند, در بیشتر موارد می توان ازهر  دو الگوی بالا استفاده کرد:

مثال ها:

This is a simpler version of what I’ve just said.

I’ve never lifted a heavier bag.

This is the narrowest path I’ve ever walked on.

His was the most complete answer I got.

 

. برای  ساختار برتر و برترین صفت های 3 هجایی یا بیشتر ,به پایان صفت  “more “و“the most” اضافه می کنیم:

مثال ها:

I’ve never heard a more beautiful song.

This is the most interesting story I’ve ever read.

 

. توجه داشته باشید که صفت های بی قاعده از الگوهای بالا پیروی نمی کنند:

مثال ها:

good ⇒ better ⇒ the best

bad ⇒ worse ⇒ the worst

far ⇒ farther ⇒ the farthest

little ⇒ less ⇒ least

ممکن است در آزمون آیلتس برای اینکه نشان دهید دامنه ی لغت گسترده ای دارید نیاز به مقایسه ی صفت ها داشته باشید.  به خاطر داشته باشید که هنگام امتحان “رایتینگ” به املای صفت ها توجه کنید:

. در صفت هایی که به y  ختم می شوند هنگام اضافه کردن er یا est حرف y  به  I تبدیل می شود:

مثال ها:

Shiny ⇒ shinier ⇒ shiniest

Icy ⇒ icier ⇒ iciest

 

. هنگام اضافه کردن er یا est به صفت هایی که به حرف e ختم می شوند, e  از آخر صفت حذف می شود:

مثال ها:

Polite ⇒ politer ⇒ politest

Gentle ⇒ gentler ⇒ gentlest

 

. صفت هایی که یک حرف صدا دار قبل از حرف بی صدا دارند , هنگام اضافه کردن er یا est حرف بی صدای آن ها دو بار تکرار می شود:

مثال ها:

Big ⇒ bigger ⇒ biggest

Red ⇒ redder ⇒ reddest

Sad ⇒ sadder ⇒ saddest

هم اکنون می توانید جاهای خالی زیر را با  استفاده از شکل صحیح صفات برتر یا برترین تکمیل کنید:

 1. This is the ___(fast) route to our destination.
 2. The salad your mom makes is ___(delicious) than this one.
 3. His report is ___(comprehensive) than I expected it to be.

7. مراقب اشتباهات  املایی پرتکرار خود باشید

در اینجا لیستی از اشتباهات املایی پرتکرار داوطلبان معرفی شده است.  قوانین درست هر یک از اشتباهات را  به خوبی یاد بگیرید تا در امتحان “رایتینگ” آزمون آیلتس  این اشتباهات را تکرار نکنید.

. اضافه کردن حرف l به آخر قید ها: معمولا برای تبدیل صفت به اسم میتوانید به آخر صفت ly  اضافه کنید  مانند : interesting = interestingly. اما اگر صفت شما به حرف l  ختم شود در  شکل قیدی آن حرف l   دو بار تکرار می شود:

مثال ها:

Beautiful ⇒ beautifully

. اضافه کردن –ed یا –ing به افعال: اگر فعل شما به حرف e ختم شود , بعد از اضافه کردن –ed یا –ing حرف e  حذف می شود:

مثال ها:

Live ⇒ living ⇒ lived

Fake ⇒ faking ⇒ faked

 

اگر فعل ما چنین الگوی املایی داشته باشد:حرف بی صدا+ حرف صدا دار + حرف بی صدا, هنگام اضافه کردن –ed یا –ing حرف بی صدا دو بار تکرار می شود:

مثال ها:

Plan ⇒ planning ⇒ planned

Stop ⇒ stopping ⇒ stopped

. اگر فعل ما به –ie ختم شود هنگام اضافه کردن – ing تبدیل به –ying می شود:

مثال ها:

Lie ⇒ lying

Die ⇒ dying

حالا می توانید اشتباهات املایی جملات زیر را تصحیح  کنید:

 1. I have never studyied Geography and I regret it.
 2. They’ve been planing to visit, but never got the chance to do it.
 3. The clock stopped working hours ago.
 4. I’ve been listenning to this lecture for one hour and I still don’t get the point of it.
 5. The little girl is tying her shoelaces.
 6. He was fixing his bike when I got there.

قوانین ذکر شده تنها بخشی از قوانین ساده ی گرامری  است که برای کسب امتیاز بالا در آزمون آیلتس به یادگیری آن ها نیاز دارید. به خاطر داشته باشید که تنها تمرین آزمون های آیلتس کافی نیست, برای پیشرفت چشمگیر تر می بایست سطح انگلیسی عمومی خود را بالاتر ببرید.

بهترین بخش یادگیری گرامر این است که با تسلط به آن در سایر مهارت ها از جمله “ریدینگ”, “رایتینگ”, “لیسنینگ”  و “اسپیکینگ” اعتماد به نفس بالاتری پیدا می کنید:

می توانید پاسخ درست تمرین های بالا را در پاسخنامه ی زیر چک کنید:

 

پاسخ نامه

 1. exercise, don’t like
 2. shows, changed
 3. am doing, don’t want
 4. was watching, arrived
 5. started, haven’t decided
 6. took
 7. has changed, started
 8. be seen
 9. (is) sown
 10. were chosen
 11. can’t be
 12. can’t be
 13. might have changed
 14. -, -, the
 15. the, the
 16. fastest
 17. more delicious
 18. more comprehensive
 19. studied
 20. planning
 21. correct
 22. listening
 23. correct
 24. correct
دانلود PDF مقاله 7 قانون کلیدی آزمون آیلتس (IELTS)

 

مترجمان:

ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان

مترجم: خانم پگاه سعیدی وفا کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی.

 

تابلو اعلان تخفیف پکیج شش ماهه ی آموزش زبان انگلیسی

50 درصد تخفیف پکیج آموزش زبان انگلیسی
یادگیری زبان انگلیسی در منزل
کانال تلگرام سرزمین زبان :
کانال تلگرام آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی در تلگرام

 

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با مطالب وبسایت سرزمین زبان مطلع کنید 🙂

 

مطالب مرتبط

1 نظر

پاسخ دادن به Nasibe لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link