کاربرد ضمایر Who و Whom

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد ضمایر Who و Whom

در این درس شما با کاربرد ضمایر Who و Whom آشنا خواهید شد.Who یک ضمیر فاعلی  و Whom یک ضمیر مفعولی می باشد.

There is often confusion about the use of who and whom.
Who and whom are pronouns.
Who is a subject pronoun, in the same way as ‘he/she/they’.
Whom is an object pronoun, in the same way as ‘him/her/them’.

In the sentence “John loves Julie.” :

John is the subject of the verb ‘love’
Julie is the object of John’s affection.

Simple rule : If you can substitute ‘he/they’, use ‘who’.
If you can substitute ‘him/them’, use ‘whom’.

Subject Verb Object
Tom loves Julie
Who loves Julie?
Tom loves whom?

Subject

Who

We use ‘who’ when it is the subject of a verb, that is, when it refers to the person who
takes an action.

Julie played tennis. Julie is the subject of the verb ‘to play’.

To find out the name of the player, we ask a question using ‘who’.
Who played tennis? Julie played tennis.

Who can also be used as the subject of a non-identifying clause:
There’s Mr. Jones who bought the house next door.

Object

Whom

We can use ‘whom’ as the object of a verb, but it is very formal and not often used in spoken English.

Formal English : Whom did you see?
Everyday English : Who did you see?

In formal English, whom is used directly after a preposition:
With whom did you play?

In informal conversational English, it is more usual to ask :
Who did you play with?

منبع: سرزمین زبان

جدیدترین محصول آموزشی سرزمین زبان با نام ” آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته فقط در 30 روز ” (محصول دانلودی)

 

کاربرد ضمایر Who و Whom
کاربرد ضمایر Who و Whom

برای گوش دادن به آموزش های صوتی سرزمین زبان به صورت رایگان به بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان مراجعه کنید.

اگر در یادگیری زبان انگلیسی تنبلی می کنید و یا هرچه تلاش می کنید نتیجه ای حاصل نمی شود و حتی اگر برای یادگیری زبان انگلیسی با دیگران مشورت می کنید و جواب آن ها به شما جوابی گنگ است پیشنهاد ما خواندن مقالات مشاوره ای و برنامه ریزی سرزمین زبان می باشد.

محصول جدید سرزمین زبان با نام پکیج شش ماهه ی زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

مطالب مرتبط

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link