نظام آموزشی در کشور امریکا

نظام آموزشی در کشور امریکا

نظام آموزشی در کشور امریکا

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

تحصیلات‌ ابتدایی‌ در کشور امریکا از شش‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و در مجموع‌ دوره‌ تحصیلات‌ ابتدایی‌ و دبیرستانی‌ دوازده‌ سال‌ است‌ که‌ در پایان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرک‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ High School Diplomaداده ‌می‌شود.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

‌برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ کشور امریکا داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌High School Diploma الزامی‌ است، ضمناً‌ نتایج‌ امتحان‌ عمومی‌ که‌ هر سال‌ از دارندگان‌ دیپلم‌ به‌ عمل‌ می‌آید جزو شرایط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ است. البته‌ دانشجویان‌ خارجی‌ باید از آزمون‌ زبان‌ انگلیسی‌TOEFL نمره‌مناسبی‌بگیرند. دانشگاه‌ها در امریکا متمرکز هستند و مدارک ‌را خودشان‌ صادر می‌کنند.

نظام ‌آموزشی‌ در کلیه ‌مراکز آموزش‌ عالی‌ امریکا واحدی ‌است.

‌دوره‌های‌ تحصیلی‌

1) ‌: Associate Degree شامل‌ دو سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ از کالج‌های‌ دو ساله‌ یا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصیل‌ از یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهی‌ است.

2) : Bachelor شامل چهار سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ می‌باشد.

3) ‌: Master شامل دو سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره، دارا بودن‌ مدرک‌ Bachelorبا ارایه‌ نتایج‌ ورودی‌ مانندGRE ،شرط‌ معدل ‌و معرفی‌ استادان ‌الزامی‌ است.
در بیشتر دانشگاه‌ها این ‌دوره ‌همراه ‌با ارایه ‌پایان‌نامه‌ علمی‌ است.
البته ‌گذراندن ‌این ‌دوره ‌با تعداد بیشتر واحد نیز میسر است.

4) ‌Engineer Degree و : Specialistاین‌ نوع‌ مدارک‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌ Master دربعضی ‌از رشته‌ها ارایه ‌می‌شود.

5) ‌: (Doctor of Philosophy) Ph.D برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ معمولاً‌ دارا بودن‌ مدرک‌Master الزامی‌ است. برای‌ دوره‌ Ph.D. در امریکا دانشجو باید دروس‌ تعیین‌ شده، امتحان‌ جامع، پایان‌ نامه‌ تحصیلی‌ و دفاع‌ شفاهی‌ را با موفقیت‌ بگذراند.
طول‌ متوسط‌ دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ امریکا چهار سال‌ است.
مدرک‌Ph.D. گاهی‌ مستقیما‌ بعدازBachelor و بدون‌ گذراندن‌Master داده ‌می‌شود.

6) ‌: Doctor of Science – Doctor of Engineering – Doctor of Education – Doctor of Public Administration مدارک ‌دیگری‌ هستند که ‌از سوی‌ دانشگاه‌های ‌امریکا صادر می‌گردند.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

1) ‌مدارک‌Associate Degree از مراکز آموزش‌ عالی‌ و کلیه‌ مدارک‌ دانشگاهی (آکادمیک) با 2 یا 3 سال‌ تحصیل، معادل‌ حداقل‌ 72 واحد با شرط‌ تحصیل‌ پیوسته‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک ‌Bachelor نمی‌شود، در صورت‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود. اگر از 72 واحد، حداقل‌ 36 واحد تخصصی‌ باشد، کاردانی‌ با گرایش‌ مربوط‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

2) ‌مدارک Bachelor بعد از دیپلم‌ دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.

a. تبصره: درصورت‌ نداشتن‌ دیپلم ‌دبیرستان، کمیسیون ‌ارزشیابی‌ براساس‌ مدارک‌ ارایه ‌شده، نظر می‌دهد.

3) مدارک‌Master باشرط ‌داشتن‌کارشناسی،ازدانشگاه‌های‌ گروه‌ 1و 2، “کارشناسی‌ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.

a. تبصره: مدارک‌ Masterاخذ شده‌ از مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌های‌ 1 و 2 آورده‌ نشده‌ است، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ معدل‌ 8/2 از 4 به عنوان کارشناسی ارشد ارزشیابی می شود در صورتی که معدل پائین تر از 8/2 از 4 باشد از طریق ارزیابی توانمندی های علمی – پژوهشی و حرفه ای متقاضی (اخذ آزمون) ارزشیابی می شود.

4) مدارک Engineer Degree و Specialist با داشتن مدارک Master “کارشناسی ارشد” در تخصص یادشده ارزشیابی می شود ویا با نظر کمیسیون ارزشیابی ،صحت صدور آن تایید می گردد.

5) مدارک‌Ph.D. ، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

a. ‌تبصره: مدارک‌Ph.D. مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان ‌در فهرست ‌دانشگاه‌های ‌گروه‌ 1و 2 آورده ‌نشده‌ است، به ‌شرط ‌ارایه ‌یک ‌مقاله ‌علمی ‌از پایان‌نامه‌ دوره ‌دکترا در نشریات‌ معتبر بین‌المللی‌ غیر محلی با نمایه بین المللی، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

6) ‌ مدارک Doctor of Science/ Doctor of Public Administration / Doctor of Engineering / Doctor of Education مانند مدارک Ph.D. ارزشیابی می‌شود، بااین تفاوت که در رای صادره عنوان لاتین مدرک درانتهای آن درج می شود. .

7) ‌ مدارک صادره‌ از کلیه‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌های‌ امریکا در دیگر کشورها براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ کشور ارزشیابی‌ می‌شود.

8) ‌مدارک‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ در زمان‌ شروع‌ به‌ تحصیل‌ دانشجو توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه‌ امریکا که‌ در کتاب‌Higher Education Directory معتبر (Accredited) شناخته‌ نشده‌ باشد، ارزشیابی‌ نمی‌شود.

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link