نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در فرانسه

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در فرانسه

اشاره:

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در فرانسه

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

مدارک DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ “کاردانی” ارزشیابی می گردند.

مدرک Licence “کارشناسی” ارزشیابی می گردد.
: تنها آن دسته از مدارک Licence که شروع دوره آنها بعد از سال 2002 میلادی و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ کارشناسی ارزشیابی می گردند. بدین ترتیب مدارک Licence که شروع دوره آنها قبل از تاریخ یادشده و یا غیر از نظام LMD باشد به مأخذ کاردانی ارزشیابی می گردند.

مدرک Licence Professionnelle “کارشناسی حرفه ای” ارزشیابی می گردد.

مدرک Maitrise و نیز مدارک MSG و MST به مأخذ”کارشناسی” ارزشیابی می گردند.

مدرک Master برای دوره پژوهشی (Recheche) “کارشناسی ارشد” و برای دوره حرفه ای (Professionnel) “کارشناسی ارشد حرفه ای” ارزشیابی می گردد.
– دوره Master I سال اول کارشناسی ارشد تلقی شده و پیش نیاز Master II می باشد. در صورت صدور گواهی مربوط به پایان دوره یاد شده از سوی دانشگاه، صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد

مدارک DEA و DESS به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.

مدارک Diplome Ingenieur به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.

مدارکDPLG ،DESA : به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.

مدرک Magistrat به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردد.

مدارک معماری موسوم به DPLG و DESA به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می گردند.

کلیه مدارک Doctorat “دکترا” ارزشیابی می گردند.
مدارک دکترای سیکل سوم و Docteur d’Etat مربوط به نظام قبل از LMD “دکترا” ارزشیابی می گردند.

مدرک Docteur Universitaire ارزشیابی نمی گردد.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link