مکالمه میان استاد و شاگرد در مورد نمره آزمون 1

اشاره:

این مکالمه میان استاد دانشگاه و شاگرد است که در مورد نمره آزمون به گفتگو می پردازند.

A: I’d like to talk to you about my grades.

B: Sure! What exactly do you have questions about?

A: I am worried that I messed up on a test.

B: Well, let me take a look at my grade book. How do YOU think you are doing?

A: I think I am doing great, except for that one test!

B: Well, your scores show that you could do a little better. What do you think you could

improve on?

A: I think that I could study a little harder for tests.

B: Fine! Please remember that regular attendance is the most important way to begin.

A: Yes, I know.

B: I’m sure you’ll do fine. 

Download: Discussing grade 1.mp3
Size: 131 kb

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link