مکالمه در مورد عوض کردن موضوع بحث 3

اشاره:

مکالمه ای دیگر در مورد عوض کردن موضوع بحث در حین گفتگو

A: Did you even bother to go to school today?

B: Yeah, I went. Did you go?

A: No, I didn’t feel like it.

B: That’s nice, have you been to the movies lately?

A: No, but that was a random change of subject.

B: It may have been random, but have you?

A: I haven’t lately.

B: I would love to catch a movie this weekend.

A: So then, why don’t you just go?

B: I don’t want to see a movie by myself.

A: Okay, so are you going to school tomorrow?

B: I think I might just go to the movies.

Download: Changing subject 3.mp3
Size: 113 kb

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link