مکالمه در مورد عوض کردن موضوع بحث 2

اشاره:

نمونه ای دیگر از مکالمه در مورد عوض کردن موضوع بحث

A: Did you make it to school today?

B: I always do. Did you go to school today?

A: No, I didn’t.

B: You should have, but have you seen any movies lately?

A: That was an odd change of subject.

B: Maybe it was, but answer the question.

A: No, not recently.

B: I want to go to see a movie this weekend.

A: What’s stopping you then?

B: I don’t want to go alone.

A: So, will you be at school tomorrow?

B: No, I want to go to the movies instead.

Download: Changing Subject 2.mp3
Size: 108 kb

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link