مکالمه در مورد اخبار و رساندن خبر 3

اشاره:

مکالمه سوم و نمونه ای دیگر از مکالمه در مورد رساندن اخبار

A: Have you heard the news?

B: I haven’t heard anything.

A: Debrah had her baby last week.

B: Nobody told me.

A: I thought you heard.

B: I really wasn’t told anything.

A: She was a cute 8 pounds 6 ounces.

B: Wow, how exciting.

A: I know, you should really go and see her and the baby.

B: Of course I will.

A: I just wanted to let you know what happened.

B: I appreciate that.

Download: News talk 3.mp3
Size: 92 kb

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link