آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع زمان حال کامل یا ماضی نقلی

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect)

در این بخش با گرامر زمان حال کامل یا ماضی نقلی آشنا خواهید شد از این زمان برای بیان عملی  استفاده می شود که از گذشته شروع شده و هم چنان ادامه دارد.

فاعل+have/has+ Past Participle(بخش سوم فعل)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی Present Perfect Tense

(example : to do)
 

Present Perfect Simple

Affirmative

Negative

Interrogative

Long Form

Contracted Form

I have done

I have not done

I haven’t done

Have I done?

You have done

You have not done

You haven’t done

Have you done?

He/she/it has done

He/she/it has not done

He/she/it hasn’t done

Has he/she/it done?

We have done

We have not done

We haven’t done

Have we done?

You have done

You have not done

You haven’t done

Have you done?

They have done

They have not done

They haven’t done

Have they done?

   

Present Perfect Continuous

Affirmative

Negative

Interrogative

Long Form

Contracted Form

I have been doing

I have not been doing

I haven’t been doing

Have I been doing?

You have been doing

You have not been doing

You haven’t been doing

Have you been doing?

He/she/has been doing

He/she/it has not  been doing

He/she/it hasn’t been doing.

Has he/she/it been doing?

We have been doing

We have not been doing

We haven’t been doing

Have we been doing?

You have been doing

You have not been doing

You haven’t been doing

Have you been doing?

They have been doing

They have not been doing

They haven’t been doing

Have they been doing?

 

The present perfect is used to refer to actions which take place in an
unfinished time period up to the time of speaking.

 • The present perfect continuous tense is used to refer to an action which started
  in the past and continues today.
 • I have been learning English since September.
  (I started in September and I continue to take lessons today.)

 

 • The present perfect simple is used to refer to the finished part of a continuous
  action.

So far in my English course :

 • I have learnt new vocabulary.
 • I have revised some grammar rules.
  (My English course is not finished, but I have finished some of the lessons.)

Example:
Today is your English Revision day. It is now 2 p.m.
At 9 o’clock this morning you started your revision work. At 2 pm the day is not finished,
so you can say : “I have been revising my English since 9 o’clock this morning.”
(You are still revising your English, so the continuous form is used.)

However, you have completed part of the revision work, so you can say, for example
“So far today I have revised tenses and irregular verbs.”

N.B. 
If you refer to a specific time earlier in the day, you must use the Past Simple :
This morning I revised tenses and irregular verbs.” or,
“I met Charlie for lunch at 12.30

 

 

 

 

زمان حال کامل

 

ساختار

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have (‘ve)
have not (haven’t)
I, you, we, they
has (‘s)
has not (hasn’t)

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, theyhave

he, she, it

has

 

چند مثال:

 • We‘ve been to Paris.

 • He hasn’t lived in Paris.

 • Have you met him yet?

 

کاربرد

1- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 

 

 

 • I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)

 • She‘s lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است)

 • How long have you lived in Tehran? (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)

 • I‘ve lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

 

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود.

for نشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:

seven o’clocksincea year

have been here for

1980two months
Septemberthree hours
last weekten minutes

 

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته روی داده و به پایان رسیده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. این که این عمل یا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نیست:

 • have never been to England. (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)

 • She has had several operations up to now. (تا کنون چندین عمل جراحی داشته است)

 • He‘s written a lot of short stories.(او داستانهای کوتاه زیادی نوشته است)

 

3- برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در این حالت از yet، already، still و just بسیار استفاده می‌کنیم:

 

از already بیشتر در جملات مثبت و از yet  بیشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.
 • I’vejusthad a sandwich. (من تازه یک ساندویچ خورده‌ام)

 • I’ve already seen the movie. (این فیلم را قبلاً دیده‌ام)

 • The bus hasn’t arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسیده است)

 • still haven’t finished my homework. (هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

 

1- اگر ارتباطی با زمان حال موجود نیست (مثلاًچیزهایی که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنید.

 • Hafiz was a Persian poet. He wrote many poems.

 • but: My father is a writer. He has written many books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کردیم تا نشان دهیم که او (حافظ) دیگر شعر نمی‌نویسد، ولی در مثال دوم برای اینکه نشان دهیم که او هنوز کتاب می‌نویسد از حال کامل استفاده کردیم.

2- ما از حال کامل برای ارائه اطلاعات جدید استفاده می‌کنیم. ولی اگر بخواهیم به صحبتمان درباره آن ادامه دهیم، معمولاً از گذشته ساده استفاده می‌کنیم:

A: “Ben has broken his leg.”

B: “Really? How did that happen?”

A: “He fell off a ladder.”

 

 

جدیدترین محصول آموزشی سرزمین زبان با نام ” آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته فقط در 30 روز ” (محصول دانلودی)

آموزش گرامر زبان انگلیسی فقط در 30 روز

برای گوش دادن به آموزش های صوتی سرزمین زبان به صورت رایگان به بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان مراجعه کنید.

اگر در یادگیری زبان انگلیسی تنبلی می کنید و یا هرچه تلاش می کنید نتیجه ای حاصل نمی شود و حتی اگر برای یادگیری زبان انگلیسی با دیگران مشورت می کنید و جواب آن ها به شما جوابی گنگ است پیشنهاد ما خواندن مقالات مشاوره ای و برنامه ریزی سرزمین زبان می باشد.

محصول جدید سرزمین زبان با نام پکیج شش ماهه ی زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link