انگلیسی برای بانکداری

انگلیسی برای بانکداری

انگلیسی برای بانکداری آشنایی با 30 واژه ی پرکاربرد بانکی

اگر نگاهی کلی به مقاله بیاندازید متوجه خواهید شد از این کلمات در زبان خودتان هم استفاده می شود.

کلمات بانکداری انگلیسی حتی می تواند برای گویشوران بومی هم سخت به نظر برسد اما برای هر کسی کاربردی و مفید است.

شما ممکن است بخواهید در یک بانک استخدام شوید.

یا شما ممکن است کسب و کاری به زبان انگلیسی ایجاد کنید و شما احساس کنید نیاز به درک تعدادی کلمات بانکی دارید.

اگر شما در حال مطالعه ی اقتصاد یا Business English هستید دانستن تعدادی کلمات بانکی به همراه واژگان تان  به شما کمک بیشتری خواهد کرد.

ما 30 واژه ی  مفید را برای شما انتخاب کرده ایم  که در بانکداری بسیار استفاده می شود.

بزودی  شما از آ ن ها استفاده خواهید کرد و آن ها را هر کجا خواهید دید.

چگونه واژگان بانکداری این مقاله را یاد بگیریم؟

اول از همه  نگاهی به کلمات و عبارات جدید زیر بیندازید حتی اگر شما احساس می کنید تعدادی از آن ها را می دانید. باید مطمئن شوید. گاهی اوقات ما کلمات را تشخیص می دهیم  و فکر می کنیم که آن ها را می دانیم. در حالی که اگرواژه ای را می شناسیم باید بتوانیم از آن استفاده کنیم. ما نمی توانیم  به سادگی به آن ها فکر کنیم.چرا که زبان آموزان بسیاری می گویند:” من همه چیز را می فهمم اما زمانی که می خواهم صحبت کنم نمی توانم و برای من مشکل است.”

بعد از خواندن کلمات و توضیحات شان, نگاهی به مثال ها بیاندازید سپس سعی کنید مثالی از خودتان بگویید این مهم ترین مرحله است این کار به شما کمک خواهد کرد که از مرحله ی تشخیص کلمات  به مرحله ی توانایی استفاده از آن ها گام بردارید. در ابتدا سعی کنید از آن ها در جملات جداگانه استفاده کنید و سپس سعی کنید آن ها را در نوشته های بعدی تان وارد کنید. در نهایت خواهید دید که شما قادر خواهید بود که از آن کلمات در صحبت هایتان هم استفاده کنید حتی سریع تر از آن که فکرش را بکنید!

ایده ی خوبی است که کلمات را به زبان مادری تان ترجمه کنید به طور معمول بهتر است از ترجمه کردن اجتناب کنید چرا که ترجمه کردن سرعت شما را در نوشتن و صحبت کردن کاهش می دهد. اما زمانی که برای اولین بار کلمات را یاد می گیرید می توانید کلمات را ترجمه کنید چرا که مطمئن می شوید معنی آن ها را دقیقا می دانید.

در پایان مقاله تمرینی چند گزینه ای خواهید دید که به شما کمک خواهد کرد دانسته هایتان را مرور کنید. شما می توانید پاسخ هایتان را هم چک کنید چرا که شامل کلید سوالات می باشد.

شما در حال حاضر می دانید که چگونه واژگان  بانکی را یاد بگیرید . وقت آن رسیده است که شروع کنید.

انگلیسی برای بانکداری آشنایی با 30 واژه ی پرکاربرد بانکی
انگلیسی برای بانکداری آشنایی با 30 واژه ی پرکاربرد بانکی

30 واژه ی بانکی انگلیسی که هر فردی باید بداند.

1) Accountحساب

شما می توانید یک حساب جاری(checking account) یا یک حساب پس انداز(saving account) داشته باشید .حساب جاری(در انگلیسی بریتانیاییCurrent account هم نامیده می شود) به شما اجازه خواهد داد که هر زمان که می خواهید از حساب تان پول برداشت کنید.حساب پس انداز به شما اجازه خواهد داد پول تان را پس انداز کنید و همچنین سود کسب کنید.

مثال:

 “He needed to transfer some money from his savings account to his checking account so that he could pay for the new car he wanted to buy.”

او نیاز داشت تا مقداری پول از حساب پس اندازش به حساب جاری اش منتقل کند تا بتواند هزینه ی خودروی جدیدی را که می خواهد خریداری کند بپردازد.

2) Credit اعتبار

پولی است که شما در حساب بانکی تان دارید یا پولی است که بانک به شما وام می دهد.اعتبار(credit) همچنین می تواند اشاره به زمینه یا شهرت مالی ای  کند که شما دارید زمانی که از بانک وام می گیرید.کارت اعتباری(Credit card) کارتی است که به شما اجازه می دهد بیش تر از پولی که دارید خرج کنید اما بعد از آن مجبور به پرداخت بهره هستید. واژه ی اعتبار(Credit) همچنین در مفهوم کلی تری هم استفاده می شود. زمانی که شما به کسی اعتبار می دهید ارزش و تلاشش را تصدیق می کنید.

مثال:

“His credit was good, so he didn’t expect the bank to reject his loan application.”

اعتبارش خوب بود بنابرین او انتظار نداشت که بانک درخواست وامش را رد کند.

3) Debit

پولی است که از حساب بانکی تان برداشت می کنید یا پولی که شما صاحبش هستید.debit card کارتی است که به شما اجازه می دهد از پولی که در حساب تان است برای پرداخت در فروشگاه ها و یا به صورت آنلاین استفاده کنید. شما می توانید از این کارت برای برداشت پول از خودپرداز استفاده کنید. به علاوه شما می توانید از این واژه به عنوان فعل هم استفاده کنید.

To debit  به این معنی است که شما از حساب تان پول برداشت می کنید.

مثال:

“I prefer using a debit card, because I’m not tempted to spend more money than I have in my account.”

من ترجیح می دهم از debit card استفاده کنم چرا که وسوسه نمی شوم بیشتر از پولی که در حسابم است استفاده کنم.

The bank debited the money from his account.

بانک پولی از حسابش برداشت کرد.

4) Balance موجودی

موجودی شما پولی است که در حساب تان دارید در اینجا بین آن چه که شما از حساب تان خارج می کنید(Debit) و آن چه که شما به حساب تان واریز می کنید تفاوت وجود دارد.

مثال:

 “I need to check my balance before completing the transaction (exchange)”

من نیاز دارم موجودی ام را قبل از تکمیل تراکنش چک کنم.

5) Loan وام

وام (loan) پولی است که شما از بانک, موسسه یا شخصی قرض می گیرید. بانک به شما پول قرض می دهد و شما از آن قرض می گیرید. بانک وام دهنده(Lender) است و شما وام گیرنده(borrower) هستید.

مثال:

“They needed a loan to buy the car of their dreams, but they couldn’t find a lender.”

آن ها نیاز به وامی برای خرید خودروی رویایی شان دارند اما نمی توانند وام دهنده پیدا کنند.

6) Student Loan وام دانشجویی

وام های دانشجویی وام هایی هستند که توسط وام گیرنده ها استفاده می شود تا هزینه های تحصیل شان پرداخت شود. وام دانشجویی زمانی به بانک پرداخت می شود که وام گیرنده تحصیلش را تمام و شروع به کار کند.برخی از وام دهندگان وام های دانشجویی با نرخ های پایین تری ارائه می دهند.

مثال:

“You need to get a good job right after you graduate, or you’ll be paying for your student loan for a long time.”

شما باید شغل خوبی بعد از فارغ التحصیلی بگیرید یا شما وام دانشجویی تان را در یک زمان طولانی تری در آینده پرداخت کنید.

7) Debt بدهی

Debt(بدهی) مبلغی پول است که شما بدهکار هستید. شما می توانید از این واژه به روش کلی تری هم استفاده کنید.”You are in debt to someone” این جمله به این معنی است که شما به آن ها یک لطف بدهکار هستید یا برای چیزی سپاسگذار آن ها هستید.

مثال:

“.He couldn’t pay his debt, so he had to sell his car”

او نتوانست بدهی اش را پرداخت کند بنابرین مجبور شد خودرویش را بفروشد.

8) Interest Rate نرخ بهره

اگر شما از بانک پول قرض می کنید یا به عبارتی وام می گیرید شما باید آن را برگردانید. علاوه بر این  شما بهره ی آن را نیز پرداخت می کنید. میزان بهره با توجه به نرخ بهره تعیین می شود که برای یک دوره ی زمانی محاسبه می شود. اگر شما حساب پس انداز دارید  بانک به شما بهره ای  به منظور استفاده  از پول تان بعد از یک دوره ی معین پرداخت خواهد کرد.

مثال:

“He was researching the banks that offered the lowest interest rate for loans.”

او مشغول انجام تحقیقاتی در مورد بانک هایی که پایین ترین نرخ بهره را پیشنهاد می کردند بود.

9) To Withdrawبرداشت کردن

برداشت کردن پول(To  withdraw money) حذف پول از یک حساب است.

مثال:

“He wanted to withdraw some money from his checking account, but he forgot his card at home.”

او می خواست مقداری پول از حساب جاری اش برداشت کند اما او کارتش را در خانه فراموش کرد.

10) To Overdraw(بیش از اعتبار برداشت کردن)

بیش از اعتبار برداشت کردن زمانی است که سعی می کنید بیش تر از پولی که در حساب تان است برداشت کنید. در این مورد شما مجبور به پرداخت هزینه های اضافی هستید.ایده ی خوبی است که حواستان به موجودی تان باشد تا پولی بیشتر از اعتبارتان برداشت نشود.

مثال:

“He was careful not to overdraw money from his account, because the penalties are quite high with his bank.”

او مراقب بود از حسابش بیش تر از اعتبارش برداشت نکند چرا که این کار در بانکش تاوان زیادی داشت.

 

11) Overdraft

پولی است که شما از حساب تان برداشت می کنید زمانی که شما بودجه ی قابل دسترس ندارید این مانند وامی است که بانک به شما می دهد.

مثال:

“She received an overdraft notice when she spent more than she had in her checking account.”

او یک overdraft دریافت کرد زمانی که او بیشتر از پولی که در حساب جاری اش داشت خرج کرد.

12) ATM(دستگاه خودپرداز)

“ATM”  مخفف Automated Teller Machine به معنای دستگاه اتوماتیک ناقل است. ماشینی که به شما کمک می کند که معاملات بانکی تان را از طریق کارت تان انجام دهید. واژه ی Teller اشاره به کارمند بانکی دارد که به شما کمک می کند تراکنش بانکی تان را راحت تر انجام دهید. همچنین به جای ATM از Cash Machine یا Cash-point استفاده می شود.

مثال:

“I need to stop at the ATM to take out some cash.”

من باید کنار دستگاه خودپردازی متوقف شوم تا مقداری پول نقد بردارم.

13) Direct Debit

دستور عملی است که پرداخت های منظمی را با مقادیر مختلف ایجاد می کند و معمولا برای پرداخت قبوض آب و برق و یا صورتحساب کارت اعتباری استفاده می شود.با استفاده از direct debit شما از انجام تراکنش های ماهانه جلوگیری خواهید کرد.

مثال:

 He used a direct debit for his mobile phone bill.

او برای قبض تلفن همراهش از direct debit استفاده می کند.

 

14) Standing Order

دستور عملی است که شما به بانک می دهید که مقدار ثابتی پول از حساب بانکی تان به طور ماهانه ,هفتگی و… به طور خودکار به حساب فردی دیگریا … پرداخت شود.

مثال:

He kept forgetting to pay his loan installments so he decided to go for a standing order.

او فراموش می کرد که اقساط وامش را پرداخت کند بنابرین او تصمیم گرفت که به سراغ standing order برود.

 

15) Deferred Payment(پرداخت معوقه)

پرداخت معوقه, پرداختی است که برای تاریخ بعدی به تعویق افتاده است. چرا که شما نمی توانید ترکنش را کامل کنید زمانی که به طور معمول باید آن را تکمیل می کردید.

مثال:

“He was going abroad for a month, so he decided to use deferred payment for his electricity bill.”

اوقصد داشت به مدت یک ماه به خارج از کشور برود بنابرین تصمیم گرفت از پرداخت معوقه برای قبض برق خود استفاده کند.

16) Statementپرینت حساب بانکی

پرینت حساب بانکی(statement) لیستی از تمام تراکنش هایی است که در حساب بانکی شما در یک دوره ی معینی از زمان اتفاق افتاده است.این کاغذ تمام بدهی ها,اعتبارات و موجودی حساب شما را نشان می دهد.

مثال:

He wasn’t sure why his balance was so low, so he asked for a bank statement.”

او مطمئن نبود که چرا موجودی اش کم است بنابرین پرینت حسابش را درخواست کرد.

17) Personal Identification Number (PIN)(شماره ی شناسایی شخصی یا پین کد)

این ترکیب رمزی اعداد است که تنها دارندگان حساب می توانند از آن استفاده کنند تا به حساب شان دسترسی پیدا کنند.

مثال:

“After three failed attempts to remember his Personal Identification Number, he had to contact the bank.”

پس از سه بار تلاش برای یادآوری پین کدش, او مجبور شد با بانک تماس بگیرد.

18) Safety Deposit Box(صندوق امانات)

صندوق امانات مکان امنی است که بانک به افراد برای ذخیره ی اقلام ارزشمندشان به آن ها اجاره می دهد.

مثال:

“After having his house broken into twice, he decided to keep his important documents in a safety deposit box.”

 

بعد از این که دو بار به زور وارد خانه اش شدند او تصمیم گرفت تا اسناد مهمش را در صندوق امانات بانک نگهداری کند.

19) Credit Limit(محدودیت اعتبار)

محدودیت اعتبار حداکثر مقدار پولی است که بانک به شما اجازه خواهد داد که براساس وضعیت مالی تان قرض بگیرید.

مثال:

مثال: “After she reached her credit limit, she decided to spend less and save more.”

بعد از این که او به محدودیت اعتبار رسید تصمیم گرفت کمتر خرج کند و بیشتر پس انداز کند.

20) Mortgage( وام مسکن)

وام مسکن یک توافق است که کسی می تواند از بانک پول قرض کند تا یک خانه بخرد.بانک صاحب خانه است تا زمانی که بدهی به طور کامل پرداخت شود.

مثال:

“They need to take out a mortgage to buy a house.”

آن ها نیاز دارند که برای خرید خانه وام مسکن بگیرد.

21) Collateral(وثیقه)

وثیقه چیزی شبیه به خانه است  که به عنوان ضامن استفاده می شود. اگر وام گیرنده نتواند بدهی اش را پرداخت کند بانک مالک وثیقه می شود.

مثال:

She didn’t have any collaterals, so she decided to take out a mortgage.

او هیچ وثیقه ای ندارد بنابرین تصمیم گرفت وام مسکن بگیرد.

22) Appraisal(ارزیابی دارایی)

ارزیابی(Appraisal) سنجش ارزش اموال است که معمولا توسط یک نماینده ی بانکی انجام می شود  ارزیابی یا کارشناسی معمولا قبل از گرفتن وام مسکن انجام می گیرد.

مثال:

 “They wanted to use their house as collateral for the loan, but first the bank needed to appraise its value.”

 

آن ها می خواستند از خانه شان به عنوان وثیقه برای گرفتن وام استفاده کنند اما ابتدا بانک باید ارزشش را ارزیابی کند.

23) Guarantor(ضامن)

ضامن(guarantor)شخصی است که پرداخت بدهی شخص دیگری را ضمانت می کند اگر آن شخص نتواند پرداخت کند.

مثال:

“.His parents offered to act as guarantors for his student loan”

والدینش پیشنهاد کردند که نقش ضامن را برای وام دانشجویی اش ایفا کنند.

24) Payoffپرداخت کامل وام

به پرداخت کامل یک وام گفته می شود.

مثال:

“She was feeling relieved that she had completed the payoff of her debt last month.”

 

او احساس آرامش می کرد چرا که او پرداخت کامل بدهی اش را ماه گذشته کامل کرده بود.

25) Clause(بند)

بند(Clause) بخشی از یک قرارداد است که جزئیات یک موقعیت خاص را که توسط قرارداد تحت پوشش قرار داده شده است به ما ارائه می دهد.

مثال:

“All the bank contracts have a clause that specifies the bank charges and the interest rate for a specific account.”

همه ی قرار دادهای بانکی بندی دارند که هزینه های بانکی و نرخ بهره برای یک حساب خاص را مشخص می کند.

26) Prepayment( پیش پرداخت)

تصفیه بدهی قبل از موعد مقرر است. گاهی اوقات جریمه های پیش پرداختی ای وجود دارد که بانک ها در این مورد هزینه ای را مطالبه می کنند.

مثال:

 “She forgot to check the prepayment clause and was quite surprised to see she had penalties to pay to the bank.”

 

او فراموش کرد که بند پیش پرداخت را چک کند و کاملا شگفت زده شده زمانی که دید او جریمه هایی برای پرداخت به بانک دارد.

27) Bank Charges(هزینه های بانکی)

هزینه های بانکی اشاره به تمام هزینه هایی دارد که یک بانک از شما می خواهد در ازای خدماتش در تبادلات پرداخت کنید(استفاده از کارت اعتباری,معاملات کاری و دریافت وام). هزینه های بانکی همچنین می تواند به عنوان کمسیون قید شود.

مثال:

“He chose his bank carefully, by looking not only at the interest rates, but also at all the bank charges.”

او تصمیم گرفت با دقت بانکش را انتخاب کند نه تنها به نرخ های بهره بلکه به هزینه های بانکی هم توجه کرد.

28) Business Days( روزهای کاری)

روزهای کاری(business day) اشاره به روزهایی دارد که بانک یا هر کسب و کار دیگری باز است. همچنین ساعات کاری(business hours) اشاره به ساعاتی دارد که بانک یا هر کسب و کاری باز است.

مثال:

“You can only complete transactions in the bank on business days, but you can use Internet banking (see below) whenever you want.”

شما می توانید تراکنش های بانکی تان را فقط در روزهای کاری انجام دهید اما شما می توانید از اینترنت بانک در هر زمان که بخواهید استفاده کنید.

29 )Branch(شعبه)

شعبه (branch) موقعیتی است که یک بانک خدماتش را به مشتریان ارائه می دهد.

مثال:

“This bank only has three branches in the city, but there are plenty of ATMs.”

این بانک سه شعبه دارد اما آن جا تعداد زیادی دستگاه خودپرداز وجود دارد.

30) )Electronic Bankingبانکداری الکترونیکی)

بانکداری الکترونیکی(electronic banking) یک سیستم است که به مشتریان اجازه می دهد که کارهای بانکی شان را در اینترنت انجام دهند.همچنین internet banking, Online banking, ٍe-banking هم نامیده می شود.

مثال:

“Customers find electronic banking very convenient because they no longer need to go to the bank to make transactions.”

مشتریان بانکداری الکترونیکی را بسیار مناسب می دانند چرا که نیازی به رفتن به بانک و انجام تراکنشات ندارند.

تمرینات چند گزینه ای:

حالا نگاهی به تمرینات واژگان بیندازید و خودتان را بیازمایید! واژه ی درست را از میان سه گزینه ی دیگر انتخاب کنید.

1) She decided to open a ___ account at the bank that offered the best interest rate available on the local market.

 1. saving / B. savings / C. saved)

2) If you’re not sure your ___ is correct, you should ask for a bank statement.

 1. balance / B. total amount / C. money

3) She preferred using a ___ card rather than a credit card because she sometimes had a tendency to spend too much.

 1. debited / B. debit / C. debitable

4)Avoid ___ money from your account by keeping track of your transactions online.

 1. withdrawing / B. overdrawing / C. removing

5) He realized that paying all his utility bills was taking way too long, so he decided to give ___ debit a try.

 1. direct / B. standing / C. straight

6) He forgot to make arrangements for ___ payment while he was abroad, so he was worried he would have his electricity cut off.

 1. delayed / B. postponed / C. deferred

7) Having a credit ___ is a good way to limit the effects of credit card fraud.

 1. limitation / B. limit / C. measure

8) If she had known about the penalties, she wouldn’t have considered ___ such a good option.

 1. advance payment / B. prepayment / C. early payment

9) As he didn’t have any collaterals, he needed a ___ to take out a loan.

 1. guarantor / B. guarantee / C. warranty

10) You may find yourself in the unpleasant situation of having to pay a lot of bank ___ if you don’t research banks carefully before taking out a loan.

 1. taxes / B. tariffs / C. charges

11) As they didn’t want to live in a rented apartment, their only option was to ___ a mortgage.

 1. take away / B. take up / C. take out

12) The interest ___ wasn’t the best on the market, but she chose that bank because it had been recommended to her by her parents.

 1. rate / B. rating / C. level

پاسخ کلیدی:

1)B

2)َA

3)B

4)B

5)ََA

6)C

7)B

8)B

9)A

10)C

11)C

12)َA

زمانی که کلمات جدیدی را بعد از انجام دادن چنین تمریناتی یاد گرفتید به خاطر داشته باشید با آن ها برای خودتان مثال بزنید بهترین روش برای یادگیری یک زبان استفاده از آن است.

مطمئن شوید که تلفظ کلمات جدید را چک می کنید تا جایی که می توانید به استفاده از کلمات جدید ادامه دهید این کار به شما کمک خواهد کرد که در نوشته ها و صحبت هایتان از آن ها استفاده کنید.

یادگیری واژگان بانکی نه تنها به شما در انجام کسب و کارتان در بانک کمک خواهد کرد بلکه اعتماد به نفس بیشتری در ارتباط با انجام هر نوع کسب و کاری  که به زبان انگلیسی  است به ارمغان خواهد آورد.

این بدین معنی است که شما تاجر موفق تری خواهید شد!

تابلو اعلان تخفیف پکیج شش ماهه ی آموزش زبان انگلیسی

golden pakaje 90 discount
کانال تلگرام سرزمین زبان :
کانال تلگرام آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی در تلگرام

از ساعت تماس از 10 صبح تا 6 عصر

شماره های تماس با تیم مشاوره ای سرزمین زبان :

09121035797

02144008685

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

جهت مشاوره رایگان از طرف سرزمین زبان فرم زیر را پر کنید.

لطفا صبر کنید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link