انواع سوالات reading در آزمون آیلتس

انواع سوالات reading در آزمون آیلتس
استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان

اشاره:

در این بخش با انواع سوالات آزمون ریدینگ آشنا خواهید شد.

انواع سوالات reading  در آزمون آیلتس

Sentence Completion

در این نوع سوال باید جاهای خالی در جملات مورد نظر را با توجه به متن کامل کنید.

Notes/ table/ flow chart completion

در این نوع سوال باید جاهای خالی درنوشته ها ، جدول ها ، نمودار ها را با توجه به متن کامل کنید.

Short answer questions

در این نوع سوال باید به سوالات پاسخ بدهید .( کلماتی که به کار می برید باید از متن باشد). کلمات حداکثر، نباید

بیشتر از 3 کلمه باشد.

True/ False/ Not Given

در این نوع سوال باید ببینید آیا جمله ی مورد نظربا متن هم عقیده و هم معنی است ((TRUE یا متضاد با متن است

 (FALSE)یا چنین جمله ای در متن نیامده البته مفهوم جمله مهم است که با متن مقایسه شود نه کلمات و ساختار

آن.(Not Given)

Matching

در این نوع سوال باید جملات مورد سوال را به item ها در box وصل کنید.

Labeling a diagram

در این نوع سوال باید قسمتهای مختلف یک نمودار(diagram) با توجه به متن نام گذاری کنید.

Paragraph heading

در این نوع سوال باید از لیست  heading ها ، heading  مناسب برای هر پاراگراف را انتخاب کنید.

در این نوع سوال باید تشخیص بدهید آیا جمله ی مورد سوال با نظر نویسنده ی متن یکی است( yes) یا درتضاد است

NO یا اصلا در جملات نویسنده نیامده است.  Not Given.

Summary Completion

در این نوع سوال باید جاهای خالی را با استفاده ازکلمه های خود متن پر کنید.متنی که باید کامل کنید خلاصه ای از

متن اصلی است. بنابرین در بر گیرنده ی مطالب و ایده های کلی می باشد. Main Idea

Classification

در این نوع سوال باید تشخیص بدهید کدام CATEGORY ( که با حروف الفبای انگلیسی مشخص می شود …,A,B,C

) متعلق به کدام جمله ( که با عدد نشان داده می شود1,2,3,..) می باشد.

Finding information in paragraphs

در این نوع سوال باید پاراگرافی که اطلاعات موجود در جمله ی مورد سوال را دارد پیدا کنید.

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link