آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع زمان آینده ی کامل

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع زمان آینده ی کامل(Future Perfect)

در این بخش با گرامر زمان آینده ی کامل آشنا خواهید شد از این ساختار برای بیان عملی استفاده می شود که در زمان خاصی در آینده کامل می شود و فرمول ساخت آن به این صورت است:

Will+ have+ past participle (شکل سوم فعل)

 (زمان آینده کامل) Future Perfect

Future Perfect has two different forms: “will have done” and “be going to have done.” Unlike Simple Future forms, Future Perfect forms are usually interchangeable.

FORM Future Perfect with “Will”

[will have + past participle]

Examples:

 • You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
 • You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.

FORM Future Perfect with “Be Going To”

[am/is/are + going to have + past participle]

Examples:

 • You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
 • Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
 • You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

NOTE: It is possible to use either “will” or “be going to” to create the Future Perfect with little or no difference in meaning.

USE 1 Completed Action Before Something in the Future

The Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future.

Examples:

 • By next November, I will have received my promotion.
 • By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
 • am not going to have finished this test by 3 o’clock.
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
 • Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
 • By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?

Notice in the examples above that the reference points (marked in italics) are in Simple Present rather than Simple Future. This is because the interruptions are in time clauses, and you cannot use future tenses in time clauses.

USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-Continuous Verbs)

With Non-Continuous Verbs and some non-continuous uses of Mixed Verbs, we use the Future Perfect to show that something will continue up until another action in the future.

Examples:

 • will have been in London for six months by the time I leave.
 • By Monday, Susan is going to have had my book for a week.

Although the above use of Future Perfect is normally limited to Non-Continuous Verbs and non-continuous uses of Mixed Verbs, the words “live,” “work,” “teach,” and “study” are sometimes used in this way even though they are NOT Non-Continuous Verbs.

REMEMBER No Future in Time Clauses

Like all future forms, the Future Perfect cannot be used in clauses beginning with time expressions such as: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of Future Perfect, Present Perfect is used.

Examples:

 • I am going to see a movie when I will have finished my homework. Not Correct
 • I am going to see a movie when I have finished my homework. Correct

ADVERB PLACEMENT

The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever, still, just, etc.

Examples:

 • You will only have learned a few words.
 • Will you only have learned a few words?
 • You are only going to have learned a few words.
 • Are you only going to have learned a few words?

ACTIVE / PASSIVE

Examples:

 • They will have completed the project before the deadline. Active
 • The project will have been completed before the deadline. Passive
 • They are going to have completed the project before the deadline. Active
 • The project is going to have been completed before the deadline. Passive

 

 

آینده کامل Future perfect:


این زمان دلالت برانجام عملی دارد که یک زمانی شروع شده است ولی در آینده تمام و کامل می گردد.

اگر بخواهیم درابتدا این زمان را در زبان فارسی تمییز دهیم به شرح زیر است:

کلمه ( تا ) در ابتدای قید زمان آینده همراه با جمله حال کامل نشانه این زمان درزبان فارسی است.

تا سال آینده از دبیرستان فارغ التحصیل شده ام.

 

اما در زبان انگلیسی که مد نظر ما می باشد به شرح زیر عمل می کنیم:

 

Subject+will +have + past participle

 

 تا سال آینده از دبیرستان فارغ التحصیل شده ام.

I will have graduated from high school by next year.

 

تا ساعت 5 علی  به خانه برگشته است. ( که البته درزبان عامیانه می گوئیم علی تا ساعت 5 برگشته خونه.)

 

Ali will have returned home by 5 o’clock.

نشانه های این زمان: 

 

تا + قید زمان آینده  

 

By  tomorrow.

will have finished my project by tomorrow.

We will have set up human communities on Mars by 2050.

World leaders will have eliminated terrorism by 2020.

Scientist will have discovered a way to prevent aging by the middle of twenty-first century.

 

تا + طول مدت زمان 

 

In /within (two weeks,…………

Scientist will have discovered a cure for baldness within 20 years.

I will have finished my project within 10 days.

تا + جمله حال ساده

I will have changed a lot by the time I retire.

 

تا وقتی که من بازنشسته بشم خیلی تغییرکرده ام (ولی خوب در زبان عامیانه می گیم خیلی تغییر کردم)

دقت کنید که جمله I retireزمان حال ساده می باشد.

 

منبع: سرزمین زبان

جدیدترین محصول آموزشی سرزمین زبان با نام ” آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته فقط در 30 روز ” (محصول دانلودی)

آموزش گرامر زبان انگلیسی فقط در 30 روز

برای گوش دادن به آموزش های صوتی سرزمین زبان به صورت رایگان به بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان مراجعه کنید.

اگر در یادگیری زبان انگلیسی تنبلی می کنید و یا هرچه تلاش می کنید نتیجه ای حاصل نمی شود و حتی اگر برای یادگیری زبان انگلیسی با دیگران مشورت می کنید و جواب آن ها به شما جوابی گنگ است پیشنهاد ما خواندن مقالات مشاوره ای و برنامه ریزی سرزمین زبان می باشد.

محصول جدید سرزمین زبان با نام پکیج شش ماهه ی زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

 

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link