آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع اسم ها

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع  اسم ها

در این بخش با انواع اسم ها(Countable nouns،Uncountable nouns،Collective nouns،Compound nouns) آشنا خواهید شد.

Countable nouns: اسامی قابل شمارش اسامی هستند که قابل شمردن می باشند و به دودسته مفرد و جمع تبدیل می شوند.

Uncountable nouns: اسامی غیر قابل شمارش قابل شمردن نمی باشند و قبل از آن ها از حروف تعریف استفاده نمی شود.

Collective nouns: اشاره به گروهی از افراد جامعه دارد مانندArmy, Committee و همراه با فعل مفرد استفاده می شود.

Compound nouns: اسم های ترکیبی اشاره به اسم هایی دارد که متشکل از دو،سه یا بیشتراز آن می باشد مانند notebook

NOUNS
(countable, uncountable and plural nouns)


Countable nouns

Countable nouns are individual objects, people, places and things that can be counted.
For example, books, houses, Americans, cats, dogs, cars, etc.
A countable noun can be singular (a book) or plural (two books)
The singular form of a verb is used with a singular countable noun : the apple is red
The plural form of a verb is used with a plural countable noun : the applesare red.

Uncountable nouns

Uncountable or mass nouns are concepts, information, materials, substances  etc.
which are not individual objects and cannot be counted. They have no plural form.
For example : water, knowledge, information, literature, milk, cream, air.

 • Uncountable or mass nouns are :
  • used with no indefinite article (a/an)
  • take a singular verb.
 • To talk about a certain quantity,
  some/a piece of/a glass of/ a slice of, etc. are used.
 • some milk
 • a piece of cheese/cake/pizza
 • a slice of bread
 • a glass of lemonade
 • a piece of advice/information/news/luggage
 • Common uncountable nouns :
  • advice, accommodation, baggage, bread, cheese, equipment, furniture,
   information, knowledge, money, pasta,  work, progress, research, travel…
 • Examples :
  • Water is a necessity.
  • Could I have a slice of bread please?
  • Have some cream with your strawberries.
  • That’s an interesting piece of information.

Plural nouns with no singular form

Some plural nouns have no singular form.
Examples are : earnings, glasses, trousers, shorts, scissors, binoculars.

These nouns take a plural verb :

 • The company’s earnings are increasing every year.
 • These scissors are rusty.

To refer to one item of clothing, tools or instruments which consist of two parts, 
a pair of
 is used :

 • A pair of trousers
 • A pair of scissors.

Some nouns appear to be plural in form but take a singular verb.
For example : news, gymnastics, athletics, economics, physics, politics

 • The news is not very good I’m afraid.
 • They say politics is a complicated business.
 • Gymnastics is fun to watch.
 • Physics is a difficult subject for many students.

Collective nouns

Collective nouns are nouns which refer to a group of individuals :
For example : army, audience, committee, crew, crowd, flock, herd, public, staff, team.
These nouns take a singular verb when we think of the group as an entity :

 • The audience was enthusiastic.
 • Our team is definitely the best.
 • The jury is deliberating.

We can use a plural verb if we think of them as members of a  group acting individually :

 • The crew are all wearing their new uniform.

Compound nouns

Compound nouns consist of two, three or more parts. Such parts can be two nouns (notebook),
a noun and a verb (shoemaker, sunshine), an adjective and a noun (greenhouse, blackboard)
or a gerund form (-ing) with a noun (washing machine, frying pan).

Compound nouns are either written as separate words (ex: orange juice, real estate),
words linked by a hyphen (mother-in-law, check-in), or one word (notebook, bedroom, toothpaste).

منبع: سرزمین زبان

جدیدترین محصول آموزشی سرزمین زبان با نام ” آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته فقط در 30 روز ” (محصول دانلودی)

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع اسم ها
آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع اسم ها

برای گوش دادن به آموزش های صوتی سرزمین زبان به صورت رایگان به بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان مراجعه کنید.

اگر در یادگیری زبان انگلیسی تنبلی می کنید و یا هرچه تلاش می کنید نتیجه ای حاصل نمی شود و حتی اگر برای یادگیری زبان انگلیسی با دیگران مشورت می کنید و جواب آن ها به شما جوابی گنگ است پیشنهاد ما خواندن مقالات مشاوره ای و برنامه ریزی سرزمین زبان می باشد.

محصول جدید سرزمین زبان با نام پکیج شش ماهه ی زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link