نمره بندی آیلتس
  • ارزیابی آزمون آیلتس

    ارزیابی آزمون آیلتس در این مقاله می خواهیم ارزیابی در آزمون آیلتس را به طور کامل در هر چهار مهارت را به ش ...

    ارزیابی آزمون آیلتس در این مقاله می خواهیم ارزیابی در آزمون آیلتس را به طور کامل در هر چهار مهارت را به شما سرزمین زبانی ها توضیح دهیم .تمام آزمون های آیلتس در مراکز آیلتس و توسط ممتحنین نمره دهی می ش ...

    Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link