محاسبه نمره آیلتس
  • ارزیابی آزمون آیلتس

    ارزیابی آزمون آیلتس در این مقاله می خواهیم ارزیابی در آزمون آیلتس را به طور کامل در هر چهار مهارت را به ش ...

    ارزیابی آزمون آیلتس در این مقاله می خواهیم ارزیابی در آزمون آیلتس را به طور کامل در هر چهار مهارت را به شما سرزمین زبانی ها توضیح دهیم .تمام آزمون های آیلتس در مراکز آیلتس و توسط ممتحنین نمره دهی می ش ...

    بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link