رشته ی مردم شناسی در دانشگاه های آمریکا
  • رشته مردم شناسی

    مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی ...

    مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی شود. مردم شناسی مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می ...

    بیشتر بخوانید
دانلود رایگان هفته