دوستی با مردم آلمان و ارتباط صمیمی با آن ها
  • فرهنگ مردم آلمان

    آلمانی ها هم مانند هر ملتی، آدابی دارند که با آن آداب، رفتارشان معنی پیدا می کند. برای آن که در آلمان راح ...

    آلمانی ها هم مانند هر ملتی، آدابی دارند که با آن آداب، رفتارشان معنی پیدا می کند. برای آن که در آلمان راحت تر باشید، چند توصیه برای شما داریم: آلمانی ها هم مانند هر ملتی، آدابی دارند که با آن آداب، رف ...

    Read more
دانلود رایگان هفته