دفترچه شماره 1 تولیمو
  • تولیمو چیست؟

    تولیمو چیست؟ تولیمو چیست ، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می باشد که ت ...

    تولیمو چیست؟ تولیمو چیست ، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعيين سطح دانش ...

    بیشتر بخوانید
دانلود رایگان هفته