خانه آيلتس آفرينش
 • 13 روش تشکر کردن به زبان انگلیسی

  13 روش تشکر کردن به زبان انگلیسی (Thank you)   همانطور که شما می دانید لطفا(Please) و(Thank you) کلم ...

  13 روش تشکر کردن به زبان انگلیسی (Thank you)   همانطور که شما می دانید لطفا(Please) و(Thank you) کلمات مهمی در زبان انگلیسی هستند که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. تعداد زیادی از مشتریانم که به ...

  Read more
 • آموزش انگلیسی تجاری با 9 کتاب برتر الکترونیکی

  آموزش انگلیسی تجاری با 9 کتاب برتر الکترونیکی   آماده اید تا کاوش های عمیقی در موضوعات تجاری داشته ب ...

  آموزش انگلیسی تجاری با 9 کتاب برتر الکترونیکی   آماده اید تا کاوش های عمیقی در موضوعات تجاری داشته باشید و یادگیری جدی انگلیسی را شروع کنید؟ شاید وقت آن رسیده است که کتاب های خوب قدیمی را با یک ر ...

  Read more
 • آموزش آیلتس IELTS Training

  آموزش آیلتس IELTS Training آیلتس و روزنامه ها این درس و نکات مورد نظر آن پیرامون این مطلب است که با استفا ...

  آموزش آیلتس IELTS Training آیلتس و روزنامه ها این درس و نکات مورد نظر آن پیرامون این مطلب است که با استفاده از روزنامه ها می توانیم باعث ارتقاء دانش زبانی خود در آیلتس شویم . چیزی که شما با خواندن این ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link