ترفند های حل سوالات اسپیکینگ
 • IELTS Speaking: ‘future aim’ answer

    اشاره: نمونه ای از Cue Card در آزمون اسپیکینگ در مورد موضوع اهداف آینده Describe an aim or goal th ...

    اشاره: نمونه ای از Cue Card در آزمون اسپیکینگ در مورد موضوع اهداف آینده Describe an aim or goal that you hope to achieve in the future. You should say - what the aim is - when you hope to achie ...

  Read more
 • IELTS Vocabulary: future plans

    اشاره: لغات مورد نیاز در حد نمره 7 تا 9 در این قسمت می خواهیم در باره برنامه های آینده خود صحیت کن ...

    اشاره: لغات مورد نیاز در حد نمره 7 تا 9 در این قسمت می خواهیم در باره برنامه های آینده خود صحیت کنیم طبیعتا بایستی لغات مورد نیاز برایصحبت در مورد آینده رو بدانیم و از آنها استفاده کنیم. در این ...

  Read more
 • IELTS Speaking Part 3: paragraph answers

    اشاره: نمونه ای از سوالات بخش سوم آزمون اسپیکینگ به همراه پاسخ آن Here are my answers to the quest ...

    اشاره: نمونه ای از سوالات بخش سوم آزمون اسپیکینگ به همراه پاسخ آن Here are my answers to the questions in last weeks lesson. 1) Do you think that its important for people to go on holiday? Answ ...

  Read more
 • IELTS Speaking Part 1: home town

  اشاره: نمونه سوالات در بخش اول آزمون اسپیکینگ آیلتس در مورد محل زندگی Here are some part 1 questions and ...

  اشاره: نمونه سوالات در بخش اول آزمون اسپیکینگ آیلتس در مورد محل زندگی Here are some part 1 questions and answers on the topic of home town. Try changing the answers to similar ones about your own town ...

  Read more
 • نمونه مصاحبه آزمون اسپیکینگ آیلتس در حد نمره 7 (بخش سوم)

  اشاره: در این قسمت نمونه ای دیگر از آزمون مصاحبه آیلتس را برایتان آورده ایم. این فیال صوتی نمونه ای از بخ ...

  اشاره: در این قسمت نمونه ای دیگر از آزمون مصاحبه آیلتس را برایتان آورده ایم. این فیال صوتی نمونه ای از بخش مصاحبه آزمون آیلتس می باشد که در آن داوطلب موفق به کسب نمره 7 می شود. به نحوه پاسخگویی وی به ...

  Read more
 • نمونه مصاحبه آزمون اسپیکینگ آیلتس در حد نمره 7 (بخش دوم)

  اشاره: در این قسمت نمونه ای دیگر از آزمون مصاحبه آیلتس را برایتان آورده ایم. این فیال صوتی نمونه ای از بخ ...

  اشاره: در این قسمت نمونه ای دیگر از آزمون مصاحبه آیلتس را برایتان آورده ایم. این فیال صوتی نمونه ای از بخش مصاحبه آزمون آیلتس می باشد که در آن داوطلب موفق به کسب نمره 7 می شود. به نحوه پاسخگویی وی به ...

  Read more
 • IELTS Speaking: hospitality topic

  اشاره: نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس در مورد موضوع Hospitality 1. In your country, how do people treat visito ...

  اشاره: نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس در مورد موضوع Hospitality 1. In your country, how do people treat visitors from abroad? I think we treat visitors well. People in the UK are very open-minded and welco ...

  Read more
 • نمونه مصاحبه آزمون اسپیکینگ آیلتس در حد نمره 7

  اشاره: در این بخش نمونه ای از بخش مصاحبه آزمون آیلتس را که به صورت صوتی است برایتان آورده ایم. این نمونه ...

  اشاره: در این بخش نمونه ای از بخش مصاحبه آزمون آیلتس را که به صورت صوتی است برایتان آورده ایم. این نمونه فایل صوتی بخش کامل آزمون اسپیکینگ آیلتس می باشد که داوطلب در حد نمره 7 صحبت می کند. توجه داشته ...

  Read more
 • IELTS Speaking: a tip for each part

  اشاره: در این قسمت یکسری تکنیک های مهم در ارتباط با آزمون اسپیکینگ را برایتان آورده ایم. Here are three t ...

  اشاره: در این قسمت یکسری تکنیک های مهم در ارتباط با آزمون اسپیکینگ را برایتان آورده ایم. Here are three tips, one for each part of the speaking test. Part 1: stop and smile For part 1 of the speaking ...

  Read more
 • IELTS Speaking: 3 simple tips

  اشاره: 3 نکته مهم در ارتباط با آزمون اسپیکینگ آیلتس Here are three simple tips that could make a differen ...

  اشاره: 3 نکته مهم در ارتباط با آزمون اسپیکینگ آیلتس Here are three simple tips that could make a difference to your score: 1. Be confident Although you might be nervous, try to speak clearly and confi ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link