بهترین کالج آمریکا در رشته ی مردم شناسی
  • رشته مردم شناسی

    مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی ...

    مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی شود. مردم شناسی مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می ...

    بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link