آموزش سریع گرامر زبان انگلیسی
 • گرامر درس دهم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس به آموزش نحوه سوال پرسیدن در مورد ورزش می پردازیم. در ورزشهایی که در آنها از توپ استفاد ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس نهم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس با نحوه استفاده از some و any در جملات آشنا خواهید شد. some and any   نکته: کلمه some ب ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس هشتم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس نیز به توضیح زمان حال ساده و نمونه سوالات آن می پردازیم. simple present wh- questions w ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس هفتم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس توضیحاتی بیشتر در رابطه با زمان حال ساده و نحوه سوال پرسیدن در مورد این زمان را خواهید ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس ششم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس به آموزش زمان حال ساده همراه با مثال های گوناگون خواهیم پرداخت. در زمان حال ساده بعد از ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس پنجم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس با انواع سوالات Wh آشنا خواهید شد. برای ساختن سوال با کلمه پرسشی در زمان حال استمراری ی ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس چهارم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس با زمان حال استمراری و سوالات Wh آشنا خواهید شد. چنانکه در درس یک گفتیم صفت ملکی کلمه ا ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس سوم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس با سوال پرسیدن در مورد محل زندگی و تولد آشنا خواهید شد. همانطور که در درس ۲ گفتم سوالی ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس دوم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: این ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: این درس در مورد ضمایر اشاره می باشد. در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس اول

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستاناشاره: در این درس با اصول اولیه صفت و صفت ملکی آشنا خواهید شد. تعریف فاعل در انگلیسی  یعنی کسی که می خواه ...

  بیشتر بخوانید
دانلود رایگان هفته
home