آموزش سریع گرامر زبان انگلیسی
 • گرامر درس دهم سوال پرسیدن در مورد ورزش

  گرامر درس دهم سوال پرسیدن در مورد ورزش در این درس به آموزش نحوه سوال پرسیدن در مورد ورزش می پردازیم. در و ...

  گرامر درس دهم سوال پرسیدن در مورد ورزش در این درس به آموزش نحوه سوال پرسیدن در مورد ورزش می پردازیم. در ورزشهایی که در آنها از توپ استفاده می شود  از play در ورزشهایی که آخرشing استفاده می شود ازgo اس ...

  Read more
 • گرامر درس نهم some و any

  گرامر درس نهم some و any در این درس با نحوه استفاده از some و any در جملات آشنا خواهید شد. some and any ن ...

  گرامر درس نهم some و any در این درس با نحوه استفاده از some و any در جملات آشنا خواهید شد. some and any نکته: کلمه some برای تعداد نامشخصی از اسمهای قابل شمارش مانند کتاب و مداد و ..... و برای مقادیر ...

  Read more
 • گرامر درس هشتم نمونه سوالان حال ساده

  گرامر درس هشتم نمونه سوالان حال ساده در این درس نیز به توضیح زمان حال ساده و نمونه سوالات آن می پردازیم. ...

  گرامر درس هشتم نمونه سوالان حال ساده در این درس نیز به توضیح زمان حال ساده و نمونه سوالات آن می پردازیم. simple present wh- questions with do هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جو ...

  Read more
 • گرامر درس هفتم سوال پرسیدن در زمان ساده

  گرامر درس هفتم سوال پرسیدن در زمان ساده در این درس توضیحاتی بیشتر در رابطه با زمان حال ساده و نحوه سوال پ ...

  گرامر درس هفتم سوال پرسیدن در زمان ساده در این درس توضیحاتی بیشتر در رابطه با زمان حال ساده و نحوه سوال پرسیدن در مورد این زمان را خواهید یافت. simple present short answer; how many پاسخ کوتاه در زمان ...

  Read more
 • گرامر درس ششم زمان حال ساده

  گرامر درس ششم زمان حال ساده در این درس به آموزش زمان حال ساده همراه با مثال های گوناگون خواهیم پرداخت. در ...

  گرامر درس ششم زمان حال ساده در این درس به آموزش زمان حال ساده همراه با مثال های گوناگون خواهیم پرداخت. در زمان حال ساده بعد از فاعل یا ضمایر فاعلی فعل را بصورت ساده می آوریم Mehdi plays football مهدی ...

  Read more
 • گرامر درس پنجم انواع سوالات Wh

  گرامر درس پنجم انواع سوالات Wh در این درس با انواع سوالات Wh آشنا خواهید شد. برای ساختن سوال با کلمه پرسش ...

  گرامر درس پنجم انواع سوالات Wh در این درس با انواع سوالات Wh آشنا خواهید شد. برای ساختن سوال با کلمه پرسشی در زمان حال استمراری یکی ازکلمات پرسشی را در ابتداای جمله می آوریم پس از آن مشتق (Be(am/is/ar ...

  Read more
 • گرامر درس چهارم زمان حال استمراری

  گرامر درس چهارم زمان حال استمراری در این درس با زمان حال استمراری و سوالات Wh آشنا خواهید شد. چنانکه در د ...

  گرامر درس چهارم زمان حال استمراری در این درس با زمان حال استمراری و سوالات Wh آشنا خواهید شد. چنانکه در درس یک گفتیم صفت ملکی کلمه ای است که قبل از اسم می آید ومالکیت را بیان می کند 1 – هر صيغه صفت مل ...

  Read more
 • گرامر درس سوم سوال پرسیدن

  گرامر درس سوم سوال پرسیدن در این درس با سوال پرسیدن در مورد محل زندگی و تولد آشنا خواهید شد. همانطور که د ...

  گرامر درس سوم سوال پرسیدن در این درس با سوال پرسیدن در مورد محل زندگی و تولد آشنا خواهید شد. همانطور که در درس ۲ گفتیم سوالی کردن با فعل کمی (to be(am/ is/ are برای سوالی کردن جملاتی که در آنها فعل  ک ...

  Read more
 • گرامر درس دوم ضمایر

  گرامر درس دوم ضمایر این درس در مورد ضمایر اشاره می باشد. در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ...

  گرامر درس دوم ضمایر این درس در مورد ضمایر اشاره می باشد. در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد An + vowel ...

  Read more
 • گرامر درس اول صفت و صفت ملکی

  گرامر درس اول صفت و صفت ملکی در این درس با اصول اولیه صفت و صفت ملکی در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. ...

  گرامر درس اول صفت و صفت ملکی در این درس با اصول اولیه صفت و صفت ملکی در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.   تعریف فاعل در انگلیسی  یعنی کسی که می خواهد کاری را انجام دهد. تعریف فعل یعنی عملی که انجام ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link