آموزش Writing
 • 8 نکته ضروری برای ارتقاء مهارت های نوشتن انگلیسی

  8 نکته ضروری برای ارتقاء مهارت های نوشتن انگلیسی موسس سرزمین زبان ،جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو سعی دارد ...

  8 نکته ضروری برای ارتقاء مهارت های نوشتن انگلیسی موسس سرزمین زبان ،جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو سعی دارد تا با انتقال مطالب نوشته به شما کمک کرده تا با تاثیر گذاری در این امر،راهگشای شما عزیزان در رسی ...

  Read more
 • چگونه برای داشتن نوشتار بی غلط ،نمونه خوانی کنیم؟

  چگونه برای داشتن نوشتار بی غلط ،نمونه خوانی کنیم؟ موسس سرزمین زبان ،جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو سعی دارد ...

  چگونه برای داشتن نوشتار بی غلط ،نمونه خوانی کنیم؟ موسس سرزمین زبان ،جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو سعی دارد تا با انتقال مطالب نوشته به شما کمک کرده تا با تاثیر گذاری در این امر،راهگشای شما عزیزان در رس ...

  Read more
 • مقاله بی نظیر سرزمین زبان در مورد نحوه نگارش Writing

  مقاله بی نظیر سرزمین زبان در مورد نحوه نگارش Writing در این مقاله استاد مهرنو به بهترین نحو ممکن مطالب بس ...

  مقاله بی نظیر سرزمین زبان در مورد نحوه نگارش Writing در این مقاله استاد مهرنو به بهترین نحو ممکن مطالب بسیار ارزشمندی را در رابطه با نحوه نگارش Writing آموزش داده اند. امیدواریم با استفاده از این نکات ...

  Read more
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ آیلتس بخش دوم در ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ آیلتس بخش دوم در مورد موضوع نقش پدر و مادر در خانواده These days more fathers stay at home and take care of thei ...

  Read more
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ تسک 2 در آزمون آک ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ تسک 2 در آزمون آکادمیک و جنرال در حد نمره 9 Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them i ...

  Read more
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: تاپیک فوق العاده مهم رایتینگ تس ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: تاپیک فوق العاده مهم رایتینگ تسک 2 در آزمون آکادمیک و جنرال Happiness is considered very important in life. Why is it difficul ...

  Read more
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ تسک 2 در مورد "مد ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ تسک 2 در مورد "مدارس غیر دولتی" Families who send their children to private schools should not be required to pa ...

  Read more
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ آیلتس بخش دوم در ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: نمونه رایتینگ آیلتس بخش دوم در مورد موضوع "حقوق ماهیانه" When choosing a job, the salary is the most important consideration. ...

  Read more
 • اشاره: نمونه ای از پاراگراف اول در مورد مقالاتی که هر دو دیدگاه را تایید میکند. If you want to mention bo ...

  اشاره: نمونه ای از پاراگراف اول در مورد مقالاتی که هر دو دیدگاه را تایید میکند. If you want to mention both sides of the argument for an "agree or disagree" question, try including a while sentence in ...

  Read more
 • استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت موضوعی از رایتینگ ب ...

  استاد حامد رفیعی دکتری ادبیات انگلیسی و نویسنده کتاب رایتینگ آیلتس اشاره: در این قسمت موضوعی از رایتینگ بخش دوم برایتان آورده شده است و شما با نحوه ایده پردازی در مورد آن آشنا خواهید شد. Last week I m ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link