آموزش گرامر
 • چطور گرامر یاد بگیریم؟

  چطور گرامر یاد بگیریم؟ گرامر یکی از جنبه های زبان است که زبان آموزان درباره آن عقاید متفاوتی دارند بعضی ا ...

  چطور گرامر یاد بگیریم؟ گرامر یکی از جنبه های زبان است که زبان آموزان درباره آن عقاید متفاوتی دارند بعضی از زبان آموزان به یادگیری قواعد دستور زبان و انجام تعداد زیادی تمرینات دستور زبان علاقه ی زیادی ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس بیست و چهارم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با نحوه استفاده از There is و There are آشنا خواهید شد. کاربرد کلمه: there is , there ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس بیست و سوم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با زمان گذشته ساده آشنا خواهید شد. (simple past tense)         زمان گذشته ساده طرز ساخ ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس بیست و دوم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با قیدهای تکرار آشنا خواهید شد. adverbs of frequencyقیدهای تکرارتعریف قید: قید کلمه ای ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس بیست و یکم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با زمان حال استمراری آشنا خواهید شد. present continuousزمان حال استمراری فرمول < ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس بیستم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با نحوه دعوت کردن افراد به جاهای مختلف آشنا خواهید شد. Yes/ No and wh- questions with ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس نوزدهم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس به آموزش صفات ملکی به بیان ساده خواهیم پرداخت. Demonstratives; one . ones how much is  ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس هجدهم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با یکسری حروف اضافه آشنا خواهید شد. simple present wh- questions with do هنگام استفاده ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس شانزدهم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با زمان حال ساده و انواع سوالات مربوط به آن آشنا خواهید شد. Contraction of be فرم مخفف ...

  بیشتر بخوانید
 • گرامر درس هفدهم

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در ...

  استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان اشاره: در این درس با مکالمات تلفنی آشنا خواهید شد. subject  pronouns = object pronouns ضمایر مفعولی = ضم ...

  بیشتر بخوانید
دانلود رایگان هفته
home