آموزش مکالمه
 • اشاره: نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی به همراه فایل صوتی برای دانلود Brent was at the stop light. His car r ...

  اشاره: نمونه ریدینگ برای سطوح مبتدی به همراه فایل صوتی برای دانلود Brent was at the stop light. His car radio was on. The music was very loud. Brent liked to listen to loud music in his car. A police ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه مکالمه در مورد دعوت کردن رئیس شرکت به مهمانی. در این مکالمه شما با دعوت کردن رسمی آشنا خواهی ...

  اشاره: نمونه مکالمه در مورد دعوت کردن رئیس شرکت به مهمانی. در این مکالمه شما با دعوت کردن رسمی آشنا خواهید شد. A: Mr. Lee, I was wondering if you and your wife had plans for next Friday night? B: Yes, ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه ای دیگر از مکالمه در مورد دعوت کردن رئیس به مهمانی A: Mr. Lee, would you and your wife be fr ...

  اشاره: نمونه ای دیگر از مکالمه در مورد دعوت کردن رئیس به مهمانی A: Mr. Lee, would you and your wife be free next Friday night?   B: I don't think we have any plans, but I would need to see what my wif ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه مکالمه در مورد دعوت کردن دوست به مهمانی به همراه فایل صوتی A: Hey, Robert, what are you doin ...

  اشاره: نمونه مکالمه در مورد دعوت کردن دوست به مهمانی به همراه فایل صوتی A: Hey, Robert, what are you doing this weekend? B: I didn't have any big plans. A: We are putting together a birthday party for ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: مکالمه ای دیگر در مورد دعوت کردن رئیس شرکت به مهمانی به همراه فایل صوتی برای دانلود A: Would you a ...

  اشاره: مکالمه ای دیگر در مورد دعوت کردن رئیس شرکت به مهمانی به همراه فایل صوتی برای دانلود A: Would you and your wife be available next Friday night, Mr. Lee?   B: I'll have to check with my wife, of ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه مکالمه ای دیگر در مورد برنامه ریزی برای تعطیلات آخر هفته A: Have you thought about what you ...

  اشاره: نمونه مکالمه ای دیگر در مورد برنامه ریزی برای تعطیلات آخر هفته A: Have you thought about what you might like to do this weekend? B: I have no idea. Do you have any ideas? A: If the weather stay ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه مکالمه ای دیگر در مورد گرفتن انتقالی برای دانشگاه به همراه فایل صوتی A: Are you going to tra ...

  اشاره: نمونه مکالمه ای دیگر در مورد گرفتن انتقالی برای دانشگاه به همراه فایل صوتی A: Are you going to transfer? B: Yes, I'm going to transfer. Are you? A: Yes. I want to transfer. B: What school do yo ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: مکالمه ای دیگر در مورد انتقالی برای دانشگاه به همراه فایل صوتی A: Do you plan on transferring scho ...

  اشاره: مکالمه ای دیگر در مورد انتقالی برای دانشگاه به همراه فایل صوتی A: Do you plan on transferring schools? B: I want to. Do you? A: I'm thinking about it. B: Where do you want to transfer to? A: I ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه مکالمه در مورد گرفتن انتقالی به دانشگاه دیگر به همراه فایل صوتی برای تقویت مهارت لیسنینگ و ا ...

  اشاره: نمونه مکالمه در مورد گرفتن انتقالی به دانشگاه دیگر به همراه فایل صوتی برای تقویت مهارت لیسنینگ و اسپیکینگ A: Are you planning on transferring? B: Yes. What about you? A: Yeah, I think so. B: Wh ...

  بیشتر بخوانید
 • اشاره: نمونه مکالمه در مورد رفتن به مهمانی به همراه فایل صوتی برای افزایش مهارت لیسنینگ A: Are you going ...

  اشاره: نمونه مکالمه در مورد رفتن به مهمانی به همراه فایل صوتی برای افزایش مهارت لیسنینگ A: Are you going to the party on Saturday? B: I was thinking about it. Are you? A: Yeah, I heard it's going to b ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link