عصرونه با سرزمین زبان
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 35

  عصرونه امروز ما در سرزمین زبان اصطلاحات مربوط به خراب کردن کارها و شکست خوردن می باشد. در درس های قبل سه ...

  عصرونه امروز ما در سرزمین زبان اصطلاحات مربوط به خراب کردن کارها و شکست خوردن می باشد. در درس های قبل سه درس را به موضوع موفق بودن اختصاص دادیم و در این درس می خواهیم متضاد آن یعنی شکست خوردم را به شم ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 34

  عصرونه امروز ما در سرزمین زبان اصطلاحات مربوط به خراب کردن کارها و شکست خوردن می باشد. در درس های قبل سه ...

  عصرونه امروز ما در سرزمین زبان اصطلاحات مربوط به خراب کردن کارها و شکست خوردن می باشد. در درس های قبل سه درس را به موضوع موفق بودن اختصاص دادیم و در این درس می خواهیم متضاد آن یعنی شکست خوردم را به شم ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 33

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است.این درس بخش سوم از اصطلاحات م ...

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است.این درس بخش سوم از اصطلاحات مربوط به موفق بودن در انجام کارها می باشد که به دلیل گستردگی لغات و اصطلاحات آن تصمیم گرفتیم در ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 32

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است.این درس بخش دوم از اصطلاحات م ...

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است.این درس بخش دوم از اصطلاحات مربوط به موفق بودن در انجام کارها می باشد که به دلیل گستردگی لغات و اصطلاحات آن تصمیم گرفتیم در ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 31

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است. در این درس می خواهیم اصطلاحا ...

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد موضوع خوب انجام دادن کارها و موفق بودن است. در این درس می خواهیم اصطلاحاتی را به شما زبان آموزان آموزش دهیم تا بتوانید زبان انگلیسی خود را دگرگون کنید. اصطلاحاتی که در ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 30

  در عصرونه امروز سرزمین زبان می خواهیم به آموزش برخی اصطلاحات در مورد دانستن و یادگرفتن بپردازیم. این موضو ...

  در عصرونه امروز سرزمین زبان می خواهیم به آموزش برخی اصطلاحات در مورد دانستن و یادگرفتن بپردازیم. این موضوع هم همانند موضوعات گذشته بسیار پرکاربرد بوده و در زبان انگلیسی نیاز مبرم به آن خواهیم داشت. به ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 29

  در عصرونه امروز سرزمین زبان می خواهیم به آموزش برخی اصطلاحات در مورد دانستن و یادگرفتن بپردازیم. این موضو ...

  در عصرونه امروز سرزمین زبان می خواهیم به آموزش برخی اصطلاحات در مورد دانستن و یادگرفتن بپردازیم. این موضوع هم همانند موضوعات گذشته بسیار پرکاربرد بوده و در زبان انگلیسی نیاز مبرم به آن خواهیم داشت. در ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 28

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد فهماندن و فهمیدن است و در واقع بخش دوم از این موضوع می باشد. در بخش قبلی ...

  عصرونه امروز سرزمین زبان در مورد فهماندن و فهمیدن است و در واقع بخش دوم از این موضوع می باشد. در بخش قبلی هم برخی از اصطلاحات مربوط به فهمیدن را به شما عزیزان آموزش دادیم. موضوع فهمیدن در زبان انگلیسی ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 27

  در عصرونه امروز سرزمین زبان می خواهیم اصطلاحات بسیار مهم و کاربردی در مورد فهمیدن و فهماندن را به شما عزی ...

  در عصرونه امروز سرزمین زبان می خواهیم اصطلاحات بسیار مهم و کاربردی در مورد فهمیدن و فهماندن را به شما عزیزان آموزش دهیم. موضوع فهمیدن در زبان انگلیسی جز آندسته موضوعاتی است که نیاز مبرم و اساسی به آن ...

  Read more
 • اصطلاحات زبان انگلیسی شماره ی 26

  عصرونه امروز ما در مورد رنجیدن و نفرت داشتن می باشد. در این درس می خواهیم یکسری اصطلاحات فوق العاده رایج ...

  عصرونه امروز ما در مورد رنجیدن و نفرت داشتن می باشد. در این درس می خواهیم یکسری اصطلاحات فوق العاده رایج در مورد نفرت داشتن را به شما عزیزان آموزش دهیم. اصطلاحاتی که تا بحال به ندرت از آنها استفاده کر ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link