ایده های writing
 • تاثیر آموزش گرامر بر مهارت نوشتن

  متن انگلیسی مقاله حاضر ،در ژورنال زبان شناسی جلتال کانادا به تاریخ 25 ژانویه 2014،به چاپ رسیده است. موسس ...

  متن انگلیسی مقاله حاضر ،در ژورنال زبان شناسی جلتال کانادا به تاریخ 25 ژانویه 2014،به چاپ رسیده است. موسس سرزمین زبان ،جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو سعی دارد تا با انتقال مطالب نوشته به شما کمک کرده تا ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about World

  Writing Ideas about World استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در بخش دوم آزمون ایده های رایتینگ در بخش دو ...

  Writing Ideas about World استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در بخش دوم آزمون ایده های رایتینگ در بخش دوم آزمون   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Women Job

  Writing Ideas about Women Job استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد شغل زنان ایده های رایتینگ در مو ...

  Writing Ideas about Women Job استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد شغل زنان ایده های رایتینگ در مورد شغل زنان   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Television

  Writing Ideas about Television استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد تلویزیون ایده های رایتینگ در م ...

  Writing Ideas about Television استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد تلویزیون ایده های رایتینگ در مورد تلویزیون   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Water Shortage

  Writing Ideas about Water Shortage استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد کمبود آب ایده های رایتینگ ...

  Writing Ideas about Water Shortage استاد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد کمبود آب ایده های رایتینگ در مورد کمبود آب   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Transactions

  Writing Ideas about Transactions نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در بخش دوم آزمون ایده ...

  Writing Ideas about Transactions نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در بخش دوم آزمون ایده های رایتینگ در بخش دوم آزمون   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Traffic

  Writing Ideas about Traffic نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد ترافیک ایده های رای ...

  Writing Ideas about Traffic نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد ترافیک ایده های رایتینگ در مورد ترافیک   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Traditional Culture

  Writing Ideas about Traditional Culture نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: Writing ideas about culture and ...

  Writing Ideas about Traditional Culture نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: Writing ideas about culture and tradition Writing ideas about culture and tradition   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Technology

  Writing Ideas about Technology نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد تکنولوژی ایده ها ...

  Writing Ideas about Technology نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های رایتینگ در مورد تکنولوژی ایده های رایتینگ در مورد تکنولوژی   ...

  بیشتر بخوانید
 • Writing Ideas about Tourism

  Writing Ideas about Tourism نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های بسیار مهم در رابطه با توریسم در بخش ...

  Writing Ideas about Tourism نویسنده: استاد حامد رفیعی اشاره: ایده های بسیار مهم در رابطه با توریسم در بخش دوم امتحان رایتینگ ایده های بسیار مهم در  رابطه با توریسم در بخش دوم امتحان رایتینگ   ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link