آموزش گرامر
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع حرف تعریف The در ابتدای این آموزش میخواهیم به موارد استفاده از حرف تعری ...

  آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع حرف تعریف The در ابتدای این آموزش میخواهیم به موارد استفاده از حرف تعریف The بپردازیم. حرف تعریف The  بر فرد، مکان یا رویداد خاصی دلالت می کند. The definite article ' ...

  Read more
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد انواع واژگان مربوط به سفر(Travel, Trip, Journey, Tour, Voyage) د ...

  آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد انواع واژگان مربوط به سفر(Travel, Trip, Journey, Tour, Voyage) در این درس،شما با کاربرد انواع واژگان مربوط به سفر (TRAVEL - TRIP - JOURNEY - TOUR - VOYAGE) آشن ...

  Read more
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف ربط whether و if در این درس کاربرد حروف ربط whether و if را ...

  آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف ربط whether و if در این درس کاربرد حروف ربط whether و if را درمثال های متنوع به شما آموزش خواهیم داد. 'Whether' and 'if' are used as follows     To expres ...

  Read more
 • گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد ضمایر موصولیwho, whose, whom, that, which, where در این درس به شما کار ...

  گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد ضمایر موصولیwho, whose, whom, that, which, where در این درس به شما کاربرد ضمایر موصولی who,whose,whom,that,which,where را با مثال های متنوع آموزش خواهیم داد. There i ...

  Read more
 • گرامر زبان انگلیسی با موضوع تفاوت املا و واژگان انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی در این درس به تفاوت املا و ...

  گرامر زبان انگلیسی با موضوع تفاوت املا و واژگان انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی در این درس به تفاوت املا و واژگان انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی می پردازیم.علاوه بر این بخش خانم اسکات مدرس سرزمین زبان در ...

  Read more
 • گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف اضافه For Since Ago در این درس به کاربرد حروف اضافه For Since Ago ...

  گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف اضافه For Since Ago در این درس به کاربرد حروف اضافه For Since Ago می پردازیم.زمانی از این حروف استفاده می کنیم که قصد صحبت کردن در رابطه با زمان را داشته باشیم. ...

  Read more
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف ربط Unless و In case در این درس با مثال های متنوع  نحوه ی ک ...

  آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف ربط Unless و In case در این درس با مثال های متنوع  نحوه ی کاربرد و تفاوت میان حروف ربط Unless و In case را آموزش خواهیم داد. In case In case expresses the ...

  Read more
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد OTHER - ANOTHER در ابتدای این آموزش میخواهیم به موارد استفاده از ...

  آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد OTHER - ANOTHER در ابتدای این آموزش میخواهیم به موارد استفاده از کاربرد OTHER - ANOTHER بپردازیم. Other (adjective)Other is an adjective meaning 'different' wh ...

  Read more
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف اضافه Of و From بسیاری از زبان آموزان در استفاده از کاربرد ...

  آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع کاربرد حروف اضافه Of و From بسیاری از زبان آموزان در استفاده از کاربرد حروف اضافه Of و From مشکل دارند و دقیقا نمی دانند چه زمانی باید از Of و چه زمانی از From استفاد ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link