معرفی دانشگاه EMU قبرس

معرفی دانشگاه EMU قبرس

برنامه های اجرایی و کامل E.M.U در سال ۱۹۷۹ توسط هیئت آموزش عالی ترکیه تصویب شد. و مجموعه به خاطر زیربنای ظاهری و فیزیکی کاملش بیش از ۲۲۰۰ هکتار گسترش پیدا کرد .

این دانشگاه دارای توانایی های بی نظیر در کالج و محیطی چند فرهنگی با دانشجویانی از ۶۸ کشور , هیئت علمی با شایستگی بالا ؛از ۳۵ ملیت مختلف می باشد . ارتباط صمیمی و کاملی بین دانشجویان و اساتید وجود دارد . دانشجویان با مهارتهای تحقیقی عالی طوری پرورش می یایند که بتوانند دانش نوین خود را عمومیت دهند و آگاه از محیط باشند.این دانشجویان افرادی هستند خلاق ، مطمئن و برای رقابت با دنیای جوانی آماده اند.

تلگرام آموزش زبان انگلیسی

بعلاوه دارای مجتمع های ورزشی داخلی و خارجی ، کلوپ های مختلف دانشجویی و اداره های کاملاً مجهز میباشد و امکانات خوابگاهی درون محوطه دانشگاه بازتابی است از فلسفه آموزشی دانشجویان مشرق زمین (E.M.U ) .

سال ۱۹۷۹ : مؤسسه تکنولوژی برتر شامل دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و دانشکده مکانیک با ۱۰۵ دانشجو افتتاح شد .
سال ۱۹۸۶: طبق توافق دو جانبه دولت ترکیه و قبرس ، دانشگاه مدیترانه شرقی افتتاح شد . پس از بازدید اعضای هیئت آموزش عالی ترکیه، مؤسسه تکنولوژی برتر به دانشگاه تبدیل شد و تحت حمایت کامل دانشگاه تکنیکی خاورمیانه درآمد.
سال ۱۹۸۶ : علاوه بر دانشکده های مهندسی ، هنر و علوم ، دانشکده اقتصاد و بازاریابی و همچنین مدرسه کامپیوتر و تکنولوژی بنا شد . سال ۱۹۹۰ : دانشکده معماری و مدرسه مدیریت هتلداری و توریسم ساخته شد .
سال ۱۹۹۵ : کالج مدیترانه شرقی بنا شد .
سال ۱۹۶۶ : دانشکده حقوق آموزش خود را ارائه داد .
سال ۱۹۹۷ : دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای و دانشکده داروسازی آموزش خود را شروع نمودند . مدرسه پرستاری و مدرسه ابتدایی نیز در این سال تأسیس شد .
سال ۱۹۹۹ : دانشکده آموزش؛ فعالیت خود را آغاز نمود . به این ترتیب تعداد دانشکده ها به ۸ رسید .
سال ۲۰۰۴ : دانشگاه مدیترانه شرقی برای پیشرو بودن در منطقه با بیش از ۱۰۰۰ هیئت علمی از ۳۵ کشور و با ۱۴۰۰۰ دانشجو از ۶۸ ملیت مختلف شروع به رشد و گسترش نمود .

لیست رشته های دوره کارشناسی

FACULTY OF ARCHITECTURE
ARCHITECTURECurriculumCourses
INDUSTRIAL DESIGNCurriculumCourses
INTERIOR ARCHITECTURECurriculumCourses
INTERIOR ARCHITECTURE (TURKISH)CurriculumCourses
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCHITECTURECurriculumCourses
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCECurriculumCourses
ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF ARTCurriculumCourses
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURECurriculumCourses
HISTORYCurriculumCourses
MATHEMATICSCurriculumCourses
MUSICCurriculumCourses
PHYSICSCurriculumCourses
PSYCHOLOGYCurriculumCourses
TRANSLATION AND INTERPRETATIONCurriculumCourses
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURECurriculumCourses
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS
BANKING AND FINANCE FOR MANAGERSCurriculumCourses
BANKING AND INSURANCECurriculumCourses
BUSINESS ADMINISTRATIONCurriculumCourses
BUSINESS ADMINISTRATION (TURKISH)CurriculumCourses
ECONOMETRICSCurriculumCourses
ECONOMICSCurriculumCourses
EUROPEAN STUDIESCurriculumCourses
HUMAN RESOURCES MANAGEMENTCurriculumCourses
INTERNATIONAL FINANCECurriculumCourses
INTERNATIONAL RELATIONSCurriculumCourses
ARCHITECTURECurriculumCourses
INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESSCurriculumCourses
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSCurriculumCourses
MARKETINGCurriculumCourses
POLITICAL SCIENCECurriculumCourses
POLITICAL SCIENCE & PUBLIC ADMINISTRAT.CurriculumCourses
PUBLIC ADMINISTRATIONCurriculumCourses
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STY.
JOURNALISMCurriculumCourses
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISINGCurriculumCourses
RADIO – TV AND FILM STUDIESCurriculumCourses
VISUAL ART&VISUAL COMMUNICATION DESIGNCurriculumCourses
FACULTY OF EDUCATION
COMPUTER&INSTRUCTIONAL TECH.TEAC.EDUC.CurriculumCourses
ELEMENTARY SCHOOL TEACHER EDUCATIONCurriculumCourses
ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT)CurriculumCourses
MIDDLE SCHOOL MATH. TEACHER EDUCATIONCurriculumCourses
MUSIC TEACHINGCurriculumCourses
PEDAGOGICAL FORMATIONCurriculumCourses
PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATIONCurriculumCourses
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCECurriculumCourses
SCIENCE TEACHER EDUCATIONCurriculumCourses
SOCIAL SCIENCES TEACHER EDUCATIONCurriculumCourses
TURKISH LANGUAGE& LITERATURE TEAC. EDUCCurriculumCourses
TURKISH LANGUAGE TEACHING (TLT)CurriculumCourses
FACULTY OF ENGINEERING
CIVIL ENGINEERINGCurriculumCourses
COMPUTER ENGINEERINGCurriculumCourses
COMPUTER ENGINEERING (TURKISH)CurriculumCourses
ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGCurriculumCourses
INDUSTRIAL ENGINEERINGCurriculumCourses
INFORMATION SYSTEMS ENGINEERINGCurriculumCourses
MECHANICAL ENGINEERINGCurriculumCourses
MECHATRONICS ENGINEERINGCurriculumCourses
SOFTWARE ENGINEERINGCurriculumCourses
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
HEALTH MANAGEMENTCurriculumCourses
NURSINGCurriculumCourses
NUTRITION AND DIETETICSCurriculumCourses
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATIONCurriculumCourses
FACULTY OF LAW
LAWCurriculumCourses
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
EUROPEAN STUDIESCurriculumCourses
HEALTHCARE MANAGEMENTCurriculumCourses
HUMAN RESOURCES MANAGEMENTCurriculumCourses
INTERNATIONAL FINANCECurriculumCourses
INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESSCurriculumCourses
INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS (TURKISH)CurriculumCourses
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSCurriculumCourses
MARKETINGCurriculumCourses
SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGY
BANKING AND INSURANCE (ASSOCIATE DEGREE)CurriculumCourses
BIOMEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGYCurriculumCourses
COMPUTER AIDED ACCOUNTINGCurriculumCourses
COMPUTER AIDED ACCOUNTING (3)CurriculumCourses
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGCurriculumCourses
COMPUTER PROGRAMMING & INF. TECHNOLOGYCurriculumCourses
CONSTRUCTION AND TECHNICAL DRAWING TECHNOLOGIES (3)CurriculumCourses
CONSTRUCTION TECHNOLOGYCurriculumCourses
ELECTRICAL & ELECTRONICS TECHNOLOGY (3)CurriculumCourses
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGYCurriculumCourses
INFORMATION TECHNOLOGYCurriculumCourses
MEDICAL DOCUMENTATION& OFFICE MANAGEMENTCurriculumCourses
OFFICE MANAGEMENTCurriculumCourses
SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY MGMT.
CULINARY ARTSCurriculumCourses
RECREATION MANAGEMENTCurriculumCourses
TOURISM AND HOSPITALITYCurriculumCourses
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENTCurriculumCourses

هزینه رشته های مقطع کارشناسی

۲۰۱۱-۲۰۱۲ ACADEMIC YEAR
TUITION FEES FOR NEWLY REGISTERED
INTERNATIONAL STUDENTS
(CURRENCY: USD )
FOUR YEAR PROGRAMS
FACULTIES/SCHOOLSPROGRAMSNET ANNUAL TUITION FEE
(VAT INCLUDED)
(USD)
ANNUAL GROSS
TUITION FEE
IN ADVANCE (USD)
FACULTY OF ENGINEERINGALL۸٫۰۰۰,۰۰۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF LAWALL۸٫۰۰۰,۰۰۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF ARCHITECTUREALL۸٫۰۰۰,۰۰۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICSALL۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
SCHOOL OF APPLIED DISCIPLINESALL۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
FACULTY OF COMMUNICATIONALL۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
FACULTY OF EDUCATIONALL۸٫۰۰۰,۰۰۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF HEALTH SCIENCESNURSING۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
FACULTY OF HEALTH SCIENCESOTHER۸٫۰۰۰,۰۰۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF PHARMACYPHARMACY۱۰٫۰۰۰,۰۰۱۰٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF ARTS AND SCIENCESALL۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGYINFORMATION TECHNOLOGIES۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITYALL۶٫۵۰۰,۰۰۶٫۷۰۰,۰۰
TWO YEAR PROGRAMS
FACULTIES/SCHOOLSPROGRAMSNET ANNUAL TUITION FEE
(VAT INCLUDED)
(USD)
ANNUAL GROSS
TUITION FEE
IN ADVANCE (USD)
SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY۵٫۸۰۰,۰۰۶٫۰۰۰,۰۰
SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGY۵٫۸۰۰,۰۰۶٫۰۰۰,۰۰
SCHOOL OF JUSTICE۵٫۸۰۰,۰۰۶٫۰۰۰,۰۰
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
FACULTIES/SCHOOLSPROGRAMSNET ANNUAL TUITION FEE
(VAT INCLUDED)
(USD)
ANNUAL GROSS
TUITION FEE
IN ADVANCE (USD)
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGESPREPARATORY۶٫۵۰۰,۰۰۷٫۰۶۰,۰۰

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد

Business Administration
Marketing Management
Economics
Banking and Finance
International Relations
Architecture
Urban Design
Interior Architecture
Electrical and Electronics Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Computer Engineering
Industrial Engineering
Mathematics
Applied Mathematics and Computer Science
Information Systems
Physics, Chemistry
English Language and Literature
Turkish Language and Literature
Eastern Mediterranean Studies
Developmental Psychology
Tourism Management
Law, English Language Teaching
Educational Sciences
Communication and Media Studies
Visual Arts and Design

هزینه رشته های کارشناسی ارشد

۲۰۱۱- ۲۰۱۲ ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER INTERNATIONAL STUDENTS
MASTERS AND DOCTORAL PROGRAMS
TUITION FEES
MASTERS PROGRAMS-PROGRAM FEE PAYMENTS
(VAT INCLUDED)
PROGRAMS WITH THESISNON-THESIS PROGRAMS
۷ COURSES, SEMINAR, THESIS
INCLUDING TAX AND FUNDS
$۹۰۰۰ + $۲۰۰۱۰ COURSES, PROJECT
INCLUDING TAX AND FUNDS
$۹۰۰۰ + $۲۰۰
REGISTRATION FEE PER COURSE-
FIRST FOUR SEMESTERS
$۱۰۰۰REGISTRATION FEE PER COURSE-
FIRST FOUR SEMESTERS
$۹۰۰
THESIS REGISTRATION FEE-PAID
ONLY ONCE WITHIN
FOUR SEMESTERS
$۲۰۰۰
REGISTRATION FEE PER COURSE-
AS OF FIFTH SEMESTER
To be
announced
for the given
semester
REGISTRATION FEE PER COURSE-
AS OF FIFTH SEMESTER
To be
announced
for the given
semester
THESIS REGISTRATION FEE-AS OF
FIFTH SEMESTER
To be
announced
for the given
semester
COURSE FEE PER ADDITIONAL
COURSE
$۱۰۰۰COURSE FEE PER ADDITIONAL
COURSE
$۹۰۰
FEES FOR DOCTORAL PROGRAMS
(VAT INCLUDED)
REGISTRATION FEE PER COURSE$۱۰۰۰
QUALIFICATION EXAM$۲۰۰
THESIS REGISTRATION$۱۰۰۰
ENGL501 AND ENGL502$۲۵۰
OTHER FEES NOT COVERED IN THE PROGRAM FEE PAYMENT IN
MASTERS PROGRAMS
(VAT INCLUDED)
DEFICIENCY PROGRAM COURSES$۷۰۰
ENGL501 AND ENGL502$۲۵۰
VISITING,SPECIAL OR PART-TIME
STUDENTS REGISTRATION FEE PER
COURSE
$۱۱۰۰

لیست رشته های مقطع دکترا

Economics
International Relations
Electrical and Electronics Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Computer Engineering
Industrial Engineering
Mathematics
Applied Mathematics and Computer Science
Physics
Chemistry
English Language Teaching
Educational Sciences
Architecture
Communication and Media Studies

شرایط و مدارک جهت اخذ پذیرش

مدارک و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی

دانشگاه, دانشجویان را از مقطع دیپلم پذیرش می کند. برای پذیرش مقطع کارشناسی داشتن دیپلم الزامی است .
زبان اول دانشجویان در این دانشگاه زبان انگلیسی میباشد. بنابراین اگر دانشجویان مدرک تافل (۵۵۰ ) یا آیلس (۶ ) داشته باشند بدون هیچ گونه آزمونی وارد دانشگاه شده، اما اگر مدارک شرکت می کنند که در صورت نیاوردن امتیاز EMU مذ کور را نداشته باشد در آزمون زبان لازم ، یک ترم در کالج زبان انگلیسی تحصیل کرده و پس از با موفقیت گذراندن ترم زبان وارد دانشگاه می شوند.

– مدت زمان برای اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ۱۴ روز کاری، کارشناسی ارشد بین ۴۰-۵۰ روز کاری و برای دکتری حداکثر دو ماه می باشد
– به غیر از آزمون زبان هیچ گونه آزمون دیگری برای ورود به دانشگاه انجام نخواهد شد

– کپی دیپلم و ریز نمرات (فارسی و انگلیسی)
– سه قطعه عکس ۴*۳
– کپی شناسنامه (تمام صفحات)
– کپی پاسپورت (صفحه اول و اعتبار)
– کپی مدرک زبان (tofle, Ielts)
– پر نمودن فرم مربوطه

شرایط و مدارک جهت اخذ پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد

مدت زمان برای اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بین ۴۰-۵۰ روز کاری است
داشتن IELTS نمره ۶٫۵ و یا آوردن نمره ۷۵ در آزمون ورودی دانشگاه ضروری میباشد
حد اقل طول دوره ۲ ترم و حداکثر ۴ ترم میباشد

– کپی مدرک لیسانس با ریز نمرات(فارسی و انگلیسی)
– سه قطعه عکس ۴*۳
– کپی شناسنامه (تمام صفحات
– کپی پاسپورت (صفحه اول و اعتبار
– سه برگه معرفی نامه اساتید.
– رزومه کامل
– کپی از سوابق کار – پروژه – تحقیق و … .
– کپی مدرک زبان (tofle, Ielts)
– پر نمودن فرم مربوطه

مدارک و شرایط پذیرش در مقطع دکترا

مدت زمان برای اخذ پذیرش برای دکتری حداکثر دو ماه می باشد
حداقل دوره تحصیل در این مقطع ۴ و حداکثر ۱۰ ترم میباشد
داشتن IELTS نمره ۶٫۵ و یا آوردن نمره ۷۵ در آزمون ورودی دانشگاه ضروری میباشد

– کپی مدرک لیسانس و فوق لیسانس با ریز نمرات(فارسی و انگلیسی)
– سه قطعه عکس ۴*۳
– کپی شناسنامه (تمام صفحات)
– کپی پاسپورت (صفحه اول و اعتبار)
– سه برگه معرفی استاد
– رزومه کامل.
– کپی از سوابق کار – پروژه – تحقیق و … .
– کپی مدرک زبان (tofle, Ielts)
– پر نمودن فرم مربوطه

هزینه زندگی برای یک دانشجو ماهانه ۷۰۰ دلار براورد میشود

منبع : کان تکست

لطفا جهت ورود به هر بخش کلیک کنید:

شبکه ی تصویری سرزمین زبان
رادیو اینترنتی سرزمین زبان
مشاهده محصولات سرزمین زبان
مقالات مشاوره و برنامه ریزی
عصرونه با سرزمین زبان

و جهت مشاوره رایگان حتما با ما تماس بگیرید

-سرکار خانم موسوی مشاور و کارشناس فروش

– سرکار خانم راد مشاور و کارشناس فروش

– سرکار خانم فیضی مشاور و کارشناس فروش

-سرکار خانم مهرنو مشاور و کارشناس فروش

– ابراهیم خلیل مهرنو موسس و مشاور آموزشی سرزمین زبان

ساعت تماس از 10 صبح تا 10 شب

شماره های تماس با تیم مشاوره ای سرزمین زبان :

09121035797

09128382836

09128382837

02144961935

02144961936

09128299196

09128299197

09128299198

سامانه پیامک :

30004033

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

این مطلب توسط سرزمین زبان برای اولین بار ارائه می شود هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی و جدی دارد ! موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

لطفا صبر کنید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link