راهنمای جملات و عبارات دشوار Cambridge IELTS Book 5, TEST2,section2, listening

راهنمای جملات و عبارات دشوار Cambridge IELTS Book 5, TEST2,section2, listening

استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان

اشاره:

اصطلاحات و لغات مورد نیاز در آزمون لیسنینگ که می توانید در مکالمات خود نیز استفاده کنید.

Cambridge IELTS BOOK 5

TEST 2

Listening

Important Phrases and Functions of  Section 2

Section 2

1.    … based mainly in the UK.

  که دفتر اصلی آن در  انگلستان بنا شده است.

2.    … our contact details…

  و جزئیات تماس…

3.    … developing countries…

  … کشورهای در حال توسعه

4.    … after graduation from university.

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه

5.    …was sent to Ecuardor to carry out land surveys.

   ما به اکوادر برای انجام تحقیقات زمینه یابی فرستادیم.

چون کلمه Educator‌ با حرف بزرگ شروع شده است، اسم خاص است و آن را ترجمه نمی کنیم.

6.    The project came to an end after five years…

    پروژه بعد از 5 سال به پایان رسید

7.    ,…whereas…

   از آنجاییکه، در حالیکه…

8.    Then I realized having a bike meant he …

  سپس متوجه شدم که داشتن یک دوچرخه به معنی این است که …

10. …go without trouble.

 بدون هیچ زحمت و مشکلی …. برود

11. ,so no matter how skilled they were ,they could never do as many jobs as my neighbor.

  بنابراین مهم نبود که چقدر ماهر و یا خبره باشند، به هر حال آنها هیچ وقت نمیتونستند به اندازه همسایه من کار

انجام بدهند. ( یعنی کار قبول کنند.)

12. When we distribute bikes overseas we don’t give them away for free.

 هنگام توزیع دوچرخه ها در کشورهای خارجی هدف، آنها را به شکل رایگان نمی بخشیم، ( یعنی آنها را می فروشیم.)

14. …, but long term that doesn’t really help the local economy .

به جز یک پروسه دراز مدت که در نهایت به اقتصاد آن محل کمکی نمی کند.

15. The demand for bikes is enormous ,…

  تقاضا برای دوچرخه بسیار زیاد است.

16. …,which makes them very expensive locally .

که قیمت فروش آنها را در محل بسیار گران می کند

17. But in order to continue operating …

 اما در جهت ادامه دادن فعالیت

کلمه in order to   به معنی ” در جهت، به قصد، به منظور، برای اینکه ” می باشد.

18. …which we send out every six month.

که ما هر 6 ماه ارسال می کنیم

19. Most people there…

   اکثر مردم آنجا

20. The local economy has developed so much,…

  اقتصاد محلی خیلی زیاد رشد کرده

21. …, you wouldn’t recognize it as the same place.

  شما نمی دانید تشخیص بدید که اینجا همان جایی که شما می شناختید ( منظور اینه که محل نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است.)

22. …, we simply ran out of money.

  به سادگی پولمان تمام شد.

منظور از کلمه Simply  یعنی اینکه دلیلی ساده ولی مهم بی پولی بود. به عنوان مثال می گویند فلانی سکته کرد

مرد، به همین سادگی!

23. It was a terrible situation .

    وضعیت وحشتناکی بود

24. …, but the other problems carried on for several month.

اما چندین مشکل دیگر در چندین ماه آینده ادامه یافتند.

25. … of seventy-five-thousand-pound prize…

از جایزه هفتاد و پنج هزار پاوندی

(پاوند واحد پول انگلیس است.)

26. … to help secure our future

  برای کمک به بیمه کردن آینده مان

27. … helped raise our profile ,…

   به بالا بردن شهرت شغلی ما کمک کرد

کلمه “Profile “  به معنی شهرت، نمایه، و آن چه کسی یا شرکتی به آن معروف می شود می باشد، بعنوان مثال

” I rather Keep low profile” یعنی اینکه ” من مایل هستم کمتر مورد بحث باشم، ترجیح میدهم زیاد حرف و حدیث

در مورد من نباشد.”

28. …,which represent our greatest expense.

  که ( این هزینه حمل) بزرگترین هزینه ما را تشکیل می دهد

29. Pedal Power changes lives-

شرکت پدال پاور زندگی را تغییر می دهد ( یعنی اینکه زندگی خیلی ها را این شرکت متحول کرده است.)…

30. We’re currently looking to…

   ما در حال حاضر در نظر داریم که …

31. …do an even better job.

 حتی یک کار بهتر انجام بشه

32. …by the end of the year.

  تا پایان امسال

33. Now there are many ways in which you can support the work of Pedal Power,

   روش های زیادی وجود دارد که شما می توانید از فعالیت پدال پاور حمایت کنید…

34. …,it doesn’t matter what condition  it’s in…

  مهم نیست که در چه شرایطی است ( یعنی دوچرخه شما چقدر سالم است.)

35. …,we’ll strip it down for spare parts.

ما دوچرخه را لخت کرده ( تجزیه کرده) و تمامی قطعاتش را بعنوان قطعه یدکی استفاده می کنیم.

36. …,to do that we always need tools,…

  برای انجام این منظور ما همیشه به ابزار نیاز داریم.

37. …,so we welcome any that you can give.

پس هر کمکی که شما بتونید بکنید ما را خوشحال می کنه

کلمه “  Welcome”    به معنی خوش آمد گویی است، در این مثال این کلمه به معنی این است که ما به هر

کمکی که شما بتوانید بکنید، خوش آمد می گوییم.

38. …activities  you could organize to bring in funds for us.

 فعالیت هایی که شما بتوانید برای تولید پول برای ما انجام دهید ( یعنی فعالیت هایی که برای ما سود آور باشه.)

کلمه “ Funds”   به معنی پول، سرمایه، مایه، مبلغ و همینطور منفعت استفاده می شود.

39. …,sponsored bike rides.

حمایت مالی از دوچرخه سواری

کلمه Ride   به معنی سواری است، همینطور کلمه Sponsored    به معنی ” حمایت مالی شده” و کلمه

“ Sponsor”  به معنی کسی است که حمایت کننده مالی کسی یا چیزی می باشد.

40. …a consignment of bikes ,…

  ارسال دو چرخه ها

41. …welcome suggestions from people who’ve been to developing regions on their travels.

  خوش آمد می گوییم به پیشنهاداتی که از طرف مردمی باشد که در گذشته در مناطق محروم ( در حال توسعه) بوده اند.

کلمه “ Developing”   به معنی ” در حال توسعه است” و برای کشورها و مناطقی استفاده می شود که در زمان

گذشته با کلمه ” جهان سوم” توصیف می شدند.، به هر حال منظور همان مناطقی است که هنوز محرومیت های

بسیار اقتصادی دارند و به حد قابل توجهی از رشد اقتصادی نرسیدند.

42. …to raise public awareness,…

 برای بالا بردن آگاهی عمومی

43. …offer help in other ways please contact us on …

 هر پیشنهادی برای کمک به هر نحو دیگری که باشد، لطفا با ما تماس بگیرید …

 

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link