تمرین آزمون لیسنینگ

تمرین آزمون لیسنینگ

تمرین آزمون لیسنینگ

استاد حامد رفیعی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دارنده مدرک Delta و Celta از دانشگاه کمبریج انگلستان

اشاره:

این تمرین در مورد سهام فیسبوک می باشد که با گوش دادن به فایل صوتی باید جاهای خالی را پر کنید.
Disappointing Week After Facebook IPO

Pre-Listening Vocabulary

  • share: a division of a company’s stock
  • NASDAQ: the world’s first electronic stock market
  • overloaded: unable to keep up with the demands of users
  • prospect: (financial) success in the future
  • sue: to take to court due to damages or losses
  • IPO: initial public offering; the first time a business offers to sell shares to the public

 

In just over a week since going public, Facebook shares fell from $38 to $31

. The nightmare started when NASDAQ’s computer systems failed the

morning Facebook went public. Many investors were unable to due to the

overloaded system. A few days later, news broke out that large investors had been given insider

information about Facebook that small investors did not have access to. This financial information made

some large investors nervous about the company’s prospects, causing them

to change their INVESTMENT plans. Many small investors are now to sue

Facebook for not providing a of the business before the initial public

offering (IPO).

 

Download: Disappointing Week After Facebook IPO.MP3
Size: 504 kb

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link